GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning. El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav och är vår mest hållbara miljömärkning.

Förutom att Bra Miljömärkt el bara kommer från vattenkraft, biobränslen eller vindkraft ställs ytterligare krav på hur elen görs. Vattenkraftverk får inte torrlägga vattendrag, vindkraft får inte stå i känsliga naturområden och biobränslen ska komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje såld kilowattimme avsätts pengar till miljöförbättrande projekt (t.ex. fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för att minska energianvändningen.

Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar och för att få sälja el märkt med Bra Miljöval måste vi varje år visa att vi lever upp till kraven för att få fortsätta märka vår el med Bra Miljöval.

Tillfälligt köpstopp

På grund av omförhandling av villkoren för Bra Miljöval har vi ett tillfälligt köpstopp på detta tillval tills de nya villkoren är på plats. Alla de som redan har Bra Miljöval påverkas inte.

För dig som fortfarande vill göra något för miljön rekommenderar vi att du väljer till el från solkraft eller vindkraft. Är du redan kund hos oss? Logga enkelt in med bank-id på Mina sidor och lägg till ditt miljöval.

icon-closechevron-disc-rightmenu