GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
El från solenergi

El från solkraft

Solenergi är en förnybar energikälla som tas vara på med hjälp av solpaneler. Driften är tyst och avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären.   

All energiproduktion ger upphov till viss miljöpåverkan. El från solceller har dock flera miljöfördelar jämfört med andra energislag. Den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen av solpanelerna då de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. Energiåterbetalningstiden anger hur lång tid det tar att generera motsvarande mängd energi som används vid tillverkning, transport och drift. För solceller är den två till tre år i Sverige vilket är mycket lägre än andra alternativ som finns inom energisektorn. 

Om alla som kunde installerade solceller skulle vi ta ett stort kliv mot en mer hållbar energiproduktion och solelen skulle motsvara nästan hela Göteborgs totala elförbrukning. Men det är så klart ett stort beslut som dessutom kräver en investering. Ett lättare första steg du kan göra är att välja el från solkraft som miljötillval. 

Vill du ha el från solkraft?

Är du ny kund väljer du enkelt till el från solkraft när du tecknar elavtal. Har du redan elavtal hos oss så loggar du in på Mina sidor och väljer till el från solkraft.

icon-closechevron-disc-rightmenu