GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
El från vindkraft

El från vindkraft

Vindkraften är ett förnybart energislag utan koldioxidutsläpp. Den står för cirka 11 procent av elproduktionen i Sverige och kommer i framtiden vara en av de viktigaste källorna till förnybar elproduktion.

Vindkraften ger inga utsläpp till naturen under normal drift och lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig. Marken där vindkraftverket har stått kan lätt återställas. Vindkraftens miljöfrågor handlar mer om effekterna på landskapsbilden och andra naturvärden så som fågellivet och ljudnivå. Tillståndsmyndigheter ställer stränga krav som måste uppfyllas när vindkraftsparker byggs och producerar el för att minimera miljöpåverkan. 

Jag vill ha el från vindkraft!

Är du ny kund väljer du enkelt el från vindkraft när du tecknar elavtal. Har du redan elavtal hos oss så loggar du in på Mina sidor och väljer till el från vindkraft.

icon-closechevron-disc-rightmenu