GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Erbjudande elavtal Hemsjöborna

Göteborg Energi lämnar ett erbjudande om el-leveranser till Hemsjöborna* med i huvudsak följande innehåll;

1. Priset per kWh utgör ingen exakt bestämd prisnivå utan kan ändras baserat på ”Topp 6” i Energimyndighetens prisjämförelse på www.elpriskollen.se
 
2. Priset per kWh för köparen är ett totalpris och innehåller kostnader för el, elcertifikat, energiskatt, moms och liknande. Inga medlemsavgifter, anslutningsavgifter eller faktureringsavgifter tillkommer. Nätavgifter ingår inte i det erbjudna priset.
 
3. Erbjudandet innehåller följande prisgarantier:

  • Det erbjudna elpriset per kWh kommer vid alla tillfällen att återfinnas inom ”Topp 6” enl Energimyndighetens prisjämförelse (se ovan) oavsett avtalsform (fast eller rörligt)

  • Om/när den kollektiva årliga energiförbrukningen inom ramen för Hemsjöavtalet överstiger 7,5 miljoner kWh ändras ”Topp 6” till ”Topp 4” i Energimyndighetens prisjämförelse på www.elpriskollen.se

4. Erbjudandet gäller under 5 år. Under erbjudandets löptid skall en årlig uppföljning göras med deltagande av Göteborg Energi och representant för Hemsjöborna. Uppföljningen skall min. inkludera prissättning, prisgarantier och utfall av erbjudandet (antal anslutna fastigheter, antal levererade kwh etc). Förändring av erbjuden prisgaranti (”Inom topp 6”) skall dock inte kunna göras till elköparens nackdel)

5. Göteborg Energi skall behandla alla anslutna till Hemsjöavtalet lika.

6. För mikroproducenter så kan du välja hemsjöavtalet på den el du köper, för mer information om elen du säljer kan du läsa mer här.
 
*Hemsjöborna:
De ca 450 fastigheter i Hemsjö (Alingsås kommun) som ingår i områdets Grannsamverkan och berörda vägföreningar samt personer eller verksamheter med relation till dessa.

Intresserad?

Fyll i formuläret och skicka till oss. Hittar du inte dina uppgifter eller har frågor får du gärna kontakta Victor Söderholm på telefonnummer 031-63 33 50. Uppge att du ringer angående Hemsjöbornaavtalet.

Personuppgifter
Anläggning
Anläggnings-ID
En unik 18-siffrig kod för din anläggning. Kontakta ditt elnätsbolag om du inte har din kod.
Avtal
När ska avtalet starta?
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu