GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraftsandelar

Vindkraftsandelar

Vill du köpa vindkraftsandelar?

Beställ här

Nu har du som är, eller vill bli, kund till Göteborg Energi möjlighet att köpa andelar i vindkraftskooperativet VästanVind*. Göteborg Energi säljer upp till 16 000 av sina andelar. Köp andelar för upp till 80 % av din årsförbrukning och köp el för 23 öre/kWh** ex. moms (28,75 öre/kWh ink. moms).

* VästanVind är en fristående förening som har en egen styrelse som driver föreningen.

** Aktuellt pris 2021 för SE3. Kontakta oss för pris i annat elområde.

Vilket vindpaket passar dig bäst?

Välj det vindpaket som passar dig bäst eller köp så många andelar just du vill ha.

Vindkraften är en förnybar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Genom att investera i vindkraft hjälper du till i arbetet för en hållbar utveckling. Det är enkelt att bli delägare i ett vindkraftverk. Allt du behöver göra är att bestämma hur stor del av din elförbrukning som du vill täcka, sedan är det bara att fylla i anmälan och skicka in den till oss. Läs mer om VästanVind och deras särskilda villkor  vastanvind.se

Steg 1

Bestäm hur många vindkraftsandelar du vill köpa. Varje andel motsvarar 100 kWh/år och kostar 477 kr. Andelselen köper du sedan för 28,75 öre/kWh*. Du kan köpa andelar upp till hela din totalförbrukning av el men vi rekommenderar dig att inte köpa mer andelar än vad som motsvarar 80 procent av din förväntade elförbrukning. Elen levereras efter en fördefinierad förbrukningsprofil, läs mer om det här.

Steg 2

Fyll i din anmälan här på sidan och skicka in den till oss. Du kommer få en faktura för andelarna. När fakturan är betald och din ansökan godkänts av styrelsen skickar vi ut andels– och medlemsbevis till dig.

Steg 3

Du är nu delägare i ett vindkraftverk. Dessutom har du blivit medlem i en ekonomisk förening, VästanVind, som äger vindkraftverket till 100 procent. Från och med nu och en lång tid framöver kan du köpa klimatneutral el till självkostnadspris. Vad det innebär i praktiken lär du märka när du ska betala din nästa elräkning.

*Priset gäller för prisområde 3 (Mellansverige) och är inklusive moms. Vilket prisområde man tillhör beror på var i landet man befinner sig och var man tar ut sin el. I avtalsformuläret anger du var detta är och du får då ett exakt pris för din andelsel.

Så här fördelas dina andelar

Kommer mina köpta kWh att fördelas jämnt över årets 12 månader? Vad händer om jag exempelvis är bortrest en hel månad, kan jag i så fall spara några kWh till månaden efter?

Andelselen fördelas utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster som bygger på att man som kund förbrukar mer under vintermånaderna och mindre under sommarhalvåret. Du kan som medlem skjuta över ej nyttjade kWh till nästkommande månad inom ett och samma kalenderår.

Kan jag välja vilka månader jag vill köpa min vindel? Jag skulle vilja köpa vindel september till april och resterande månader (maj till och med augusti) köpa rörlig el. Går det?

Nej, det går inte, VästanVinds koncept bygger på att du förbrukar dina andelar varje månad under året utifrån ett fördefinierat förbrukningsmönster.

Vad händer om jag inte använder den el jag har rätt till via mina andelar?

Under ett kalenderår ges möjlighet att flytta ej använd el mellan årets månader, men ej mellan år. Om du har fler andelar än din elförbrukning kan det vara bra att sälja en del av dina andelar.

 

Lönar det sig och vad kostar det?

Att satsa på förnybar energi och bidra till ett hållbarare samhälle är så klart alltid en bra affär. Och om du är beredd att tänka långsiktigt är det också en bra affär för din privatekonomi. 

Vad kostar det?

  • En normalstor lägenhet förbrukar ca 2 000 kWh/år och rekommenderas köpa högst 16 andelar á 477 kr/st. Det blir en investering på 7 632 kronor. Sedan köper du el för 28,75 öre/kWh.

  • En mindre villa förbrukar ca 10 000 kWh/år och rekommenderas köpa högst 80 andelar á 477 kr/st. Det blir en investering på 38 160 kr.   

  • En stor villa förbrukar ca 20 000 kWh/år och rekommenderas köpa högst 160 andelar á 477 kr/st. Det blir en investering på 76 320 kronor.

Lönar det sig?

Vi kan inte veta säkert hur elpriserna utvecklar sig men under 2021 har det rörliga elpriset hittills snittat på ca 64 öre/kWh och skillnaden mot vindkraftsandelarna är 64 (rörligt elpris) - 28,75 (vindkraftsandel) = 35,25 öre/kWh. Det ger en återbetalningstid på ca 13 år. Du kan köpa el för 28,75 öre/kWh så länge du väljer att behålla dina andelar (som i dagsläget är värda 477 kr/andel).

 

Beställ vindkraftsandelar

Fyll i och skicka in din beställning av vindkraftsandelar. Vi återkommer med faktura och bekräftelse på ditt köp när beställningen är genomförd. Har du frågor når du oss enkelt på chatten eller via vastanvind@goteborgenergi.se.
Välj antal andelar:
Välj något av våra paket eller välj själv hur många andelar som passar just dig. OBS! Tänk på att köpa max 50-80% av ditt energibehov.
För att kunna använda dina andelar på ditt elavtal behöver du vara kund hos Göteborg Energi.

Jag är redan kund hos Göteborg Energi
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy

Varför vindkraft?

Vi bad Håkan Spångberg, medlem och tidigare ledamot i VästanVind, att förklara syftet med vindkraft och det medlemsägda vindkraftskooperativet.

 

Vad är VästanVind egentligen? 

Västanvind är ett vindkraftskooperativ som grundades 2010 av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningen stått på egna ben och idag äger vi ett av vindkraftverken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. 

Vad är din roll i kooperativet?

Jag är idag bara medlem men har suttit som ledamot i Västanvinds styrelse i tio år och varit medlem ända sedan starten. Föreningen VästanVind har inga anställda, men vi har fortfarande ett samarbete med Göteborg Energi som bland annat hanterar våra elleveranser.

Vad är syftet med kooperativet?

Västanvind producerar billig och klimatsmart el från vindkraft till självkostnadspris för sina medlemmar och arbetar för att återinvestera i mer vindkraft och främja vindkraftens utbyggnad i Västsverige. Vår ambition är att bli ett ledande kooperativ för klimatsmart el.

Vad är fördelarna med vindkraft?

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Den tar aldrig slut och släpper inte ut några växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett viktigt steg mot en hållbar utveckling av samhället. Genom att vi satsar mer på förnybara energikällor kan   vi snabbare fasa ut den fossilt producerade el som idag importeras från utlandet, där den produceras genom exempelvis kolkraft.

Varför ska man bli andelsägare i just VästanVind?

Om man vill bidra till utbyggnaden av vindkraft i Västsverige så är det en god idé att bli andelsägare. Det är också en ekonomisk investering. Du köper en andel för 477 kr och kan då köpa 100 kWh/år för självkostnadspris 23 öre/kWh plus moms. Priset på elen påverkas inte av svängningarna på elmarknaden och ju mer elpriset stiger desto mer tjänar du. Föreningens målsättning är också att andelens värde skall bestå över tid och att kapital skall finnas för att köpa ett nytt vindkraftverk när det gamla har tjänat ut.

 

Vindkraftverket

Under våren 2011 restes 21 vindkraftverk på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun. Ett av dessa ägs idag till 100 procent av VästanVinds medlemmar.

VästanVinds verk är anpassad för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden. Det beräknas årligen producera 6 GWh vilket kan värma upp 300 villor. Hela vindparken beräknas årligen producera 129 000 MWh, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för cirka 25 000 hushåll. Läs mer på VästanVinds hemsida.

Fakta om VästanVinds vindkraftverk

Fabrikat: Siemens SWT 2.3-101
Installerad effekt: 2.3MW
Totalhöjd: 150 m
(varav tornhöjd 99,5 m & rotordiameter 101 m)
Årsproduktion: 6 GWh
Minskade koldioxidutsläpp: 5000 ton/år
Serviceleverantör: Siemens
Driftansvarig: Göteborg Energi AB
Verket togs i drift maj 2011.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up