Producera egen el

Du som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, är en elproducent. Med största sannolikhet kommer du under perioder att producera mer el än du gör av med. Vi köper gärna tillbaka ditt överskott! 

Hos oss finns två olika rörliga priserbjudanden när du säljer din överskottsel.  Vilket pris som gäller för dig beror på om du överlåter dina ursprungsgarantier till oss eller inte.

Höj din ersättning ännu mer

Elcertifikat
Du kan få mer betalt för din producerade el. När du producerar förnybar el, kan du få elcertifikat för produktionen. Elcertifikat ansöker du om hos Energimyndigheten. Elcertifikaten är värda cirka 5-20 öre per kilowattimme. Vi stödjer dig gärna i ansökan av dessa och du kan dessutom sälja elcertifikaten till oss. 

60 öre tillbaka på skatten
Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för din överskottsproduktion? Ditt elnätsbolag kommer att förse Skatteverket med underlag och därefter kommer det förtyckt i din inkomstdeklaration.

Vill du sälja ditt överskott?

Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.

Är du elhandelskund hos oss idag?

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
Blomma som visar solenergi

Solenergi - ett strålande val för miljön

Vi på Göteborg Energi vill gärna guida dig som funderar på solenergi.

Ett riktigt bra elhandelspris

Den här checklistan gäller för dig som vill sälja din överskottsel via oss och ta del av ersättningen som ger dig +25 öre extra /kWh.

  • Du är privatperson.
  • Har konsumtion och produktion hos Göteborg Energi.
  • Konsumerar mer än du producerar.
  • Har en huvudsäkring om max 63 A motsvarande 43,5 kW.
  • Är ansluten till det konsessionspliktiga nätet.
  • Överlåter dina ursprungsgarantier till Göteborg Energi.
  • Du har rätt till ersättning för dina elcertifikat.

 

Solenergi

Familjen som valde solceller

Att börja producera solel var ett lätt beslut och familjen Hilmarsson-Berglund är helnöjda.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten

Elcertifikat & kvotplikt

De elproducenter som producerar förnybar elproduktion så som vindkraft och vattenkraft blir tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag varierar från år till år.
 
Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Numera ingår elcertifikatsavgiften i ditt elpris. För 2018 och 2019 höjs kvotplikten.

Vanliga frågor om egenproducerad el

Då ändras din ersättning från oss till bara Spotpris under kommande år.

Hur stor anläggning ska jag sätta upp?
Vi rekommenderar en anläggning som kan producera 80% (max) av din årsförbrukning av el. Ta även med i åtanke om du planerar att förändra något i hemmet de kommande åren som kommer påverka/minska elanvändningen.

Om du ska installera solceller för elproduktion behöver du ha ett produktionsavtal för den el som levereras ut på elnätet. Hos Göteborg Energi finns två avtal med tillhörande villkor som du hittar under våra avtal.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång via länken nedan

Kom igång med solenergi

Du kan se detta via Nordpool Spots hemsida.

Nordpool Spots

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down