GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Producera egen el

Du som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, är en elproducent. Med största sannolikhet kommer du under perioder att producera mer el än du gör av med. Vi köper gärna tillbaka ditt överskott! 

För dig som producerar solel har vi flera erbjudanden när du säljer din överskottsel, vilket pris som gäller för dig beror på om du överlåter dina ursprungsgarantier till oss eller inte. Med statligt stöd och något av våra erbjudande får du bättre betalt för det energiöverskott du producerar, än vad de kilowattimmar du konsumerar kostar dig. 

Sälj din överskottsel till oss och få spotpris* + 5 öre

Grundvillkoren är att du är privatperson, har både konsumtion och produktion hos oss, konsumerar mer än du producerar och är ansluten till det koncessionspliktiga elnätet.

*Spotpris = marknadspriset varje timme på nordiska elbörsen

Ytterligare ersättning

60 öre tillbaka på skatten
Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för din överskottsproduktion? Ditt elnätsbolag kommer att förse Skatteverket med underlag och därefter kommer det förtyckt i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta
Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta. Kontakta ditt elnätsbolag för information om ersättningsnivån.

Vill du sälja ditt överskott?

Fyll i formuläret så hjälper vi dig att komma igång.
Är du elhandelskund hos oss idag?
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
Sara säljer sin överskottsel.
Blomma som visar solenergi

Solenergi - ett strålande val för miljön

Vi på Göteborg Energi vill gärna guida dig som funderar på solenergi.

Solenergi var ett enkelt val för familjen Hilmarsson

Att börja producera solel var ett lätt beslut och familjen Hilmarsson-Berglund är helnöjd. – Det är enkelt, lönsamt och miljösmart, säger Heidar Hilmarsson.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten

Elcertifikat & kvotplikt

Sverige har sedan 2003 haft ett ekonomiskt stödsystem för att främja produktion av förnybar el, ett elcertifikatsystem. De elproducenter som byggde en ny anläggning och producerade förnybar elproduktion så som vindkraft och solkraft blev tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh de framställde. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten. 

Sedan årsskiftet 2021/2022 är målet för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet uppnått och därmed kan inga nya anläggningar få tilldelning av elcertifikat. Systemet stänger 2035.

Sedan juni 2020 köper Göteborg Energi inte elcertifikat från nya mikroproduktionsanläggningar. Anledningarna är att:

  • Ersättningsnivån för elcertifikat sjunkit så pass mycket att det inte motiverar administrationen

  • Energimyndigheten har infört en avgift för producenternas elcertifikatskonton i Cesarsystemet

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimulerades producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. 

Vanliga frågor om egenproducerad el

I takt med att kostnaderna för solcellsanläggningar har minskat så har antalet mikroproducenter och deras anläggningsstorlekar ökat. Det innebär att mikroproducenterna sammanlagt producerar mer sol-el vilket leder till ökade kostnader för Göteborg Energi.

Göteborg Energi behöver därför anpassa ersättningen för att fortsatt kunna erbjuda förmånligt mikroproduktionsavtal och främja de som investerar i solcellsanläggningar.

De nya ersättningarna börjar gälla för befintliga mikroproducenter 1 januari 2023.

Då ändras din ersättning från oss till Spotpris minus 2,9 öre/kWh under kommande år.

Hur stor anläggning ska jag sätta upp?
Vi rekommenderar en anläggning som kan producera 80% (max) av din årsförbrukning av el. Ta även med i åtanke om du planerar att förändra något i hemmet de kommande åren som kommer påverka/minska elanvändningen.

Om du ska installera solceller för elproduktion behöver du ha ett produktionsavtal för den el som levereras ut på elnätet. Hos Göteborg Energi finns två avtal med tillhörande villkor som du hittar under våra avtal.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång via länken nedan

Kom igång med solenergi

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up