GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraft förändrar elmarknaden

Vindkraften förändrar framtidens energimarknad

Utbyggnaden av svensk vindkraft har exploderat de senaste åren och investeringarna nådde nya rekordnivåer i fjol. Utvecklingen gynnar övergången till förnybar energi, men kommer också att leda till större svängningar i elpriserna framöver. 

Det byggs vindkraftverk som aldrig förr i Sverige. Sedan 2016, när riksdagen beslutade om den så kallade energiöverenskommelsen, har det tagits investeringsbeslut på 80 miljarder kronor för vindkraften i Sverige, enligt siffror från branschorganisationen Svensk Vindenergi.
– Det här är en fantastisk utveckling av förnyelsebar energi i Sverige, säger Tomas Lundgren, försäljningschef på Göteborg Energi.
– Ökningen beror mycket på att vindkraftverken har blivit större och mer effektiva. Man har sett att vindkraft är en lönsam förnyelsebar energikälla att bygga ut, fortsätter han.

 

 

Tomas Lundgren, Försäljningschef Göteborg Energi

2040 skall elproduktionen vara 100 procent förnybar

Under 2019 stod vindkraften för omkring 12 procent av Sveriges totala energiproduktion, vilket kan jämföras med 6,5 procent år 2013. Ökningen av antalet vindkraftverk ligger i linje med de svenska energi - och klimatmålen, som säger att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar och i huvudsak bestå av vatten-, sol och vindkraft. Men det saknas i dag tekniska möjligheter att på ett effektivt sätt lagra vindenergin. För elkonsumenterna innebär därför övergången till mer vindkraft större svängningar i elpriserna.

- På framtidens energimarknad finns det därför all anledning att vara en mer aktiv energikonsument.

Tomas Lundgren, försäljningschef Göteborg Energi

Större svängningar på elmarknaden framöver

– När det blåser mycket finns det mycket vind på marknaden och då sjunker elpriserna. När det blåser mindre, eller ingenting, får det motsatt effekt, förklarar Tomas Lundgren. 

De här svängningarna i elpriserna kallas ”volatilitet”. De senaste två åren har visat tydliga exempel på hur det kan se ut. Under årets milda vinter, med kraftig nederbörd och mycket vind, nådde elpriserna bottennivåer. Torkan under den varma sommaren 2018 drev istället upp elpriserna till rekordhöga nivåer.
Enligt Tomas Lundgren kommer vi att få vänja oss vid större svängningar i elpriserna framöver i takt med att Sverige lägger ner den mer stabila kärnkraften och ersätter den med förnyelsebar energi. På framtidens energimarknad finns det därför all anledning att vara en mer aktiv energikonsument. 

– När det är låga priser, är det kanske läge att binda en del av sitt elavtal. Blir det en torr sommar, en inte tillräckligt regnrik vår och en kall vinter så har vi höga elpriser igen, säger Tomas Lundgren. 

Elmarknaden

Här ser du senaste information om elpriset och statistik över året. Det kanske är läge att se över ert elavtal och binda priset?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify