Nu bygger vi solcellsparker!

Vill du veta mer?

Anmäl intresse

Vill du ta del av solens energi och vara med i omställningen till hållbar energi? Vi bygger Sveriges största solcellspark som producerar el till 1100 villor.

En del av solcellsparken i Säve kommer att bli andelsägd så du som inte har ett eget tak att sätta solceller på men ändå vill bidra till den förnybara omställningen kan köpa eller hyra en del av parken. Alla detaljer är inte klara men du kan redan nu anmäla ditt intresse till oss. 

Beslut

Maj 2018

Göteborg Energi beslutar att bygga solcellsparker som delvis ska kunna ägas/hyras av Göteborgarna.
Säve 2018

Hösten 2018

Byggnation och drift av solcellsparken i Säve, erbjudande om andelsägande.
Gårdsten

Byggnation Gårdsten

Byggnation och drift av solcellspark i Gårdsten
2020

2020

Vi färdigställer solcellsparker och producerar tillsammans totalt 10 GW varje år.

Vill du veta mer?

 
Anmäl ditt intresse här så håller vi dig uppdaterad med våra erbjudanden och nyheter om solcellsparken och möjligheter till andelsägande.

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetsinformation

Några vanliga frågor om solenergi

När solljuset skiner på solcellen skapas en elektrisk spänning som vi kan använda. Det skapas likström och den måste däremot först göras om till växelström för att passa in i vårt elnät. En solcell består främst av ett par lager av kisel (som är ett av jordens mest vanliga material), ett skyddande lager av härdat glas och en aluminiumram.

En molnfri sommardag producerar de som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. (Solceller omvandlar cirka 10-15 % av solinstrålningen till elektricitet.)

Solceller är en bra ersättare för fossila bränslen. Solcellernas främsta miljöpåverkan kommer från energin som går åt när de tillverkas. Användes fossil energi vid tillverkningen så ger det mer koldioxidutsläpp. Därefter genererar de 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid. Det tar mellan 12-18 månader innan produktionen av solenergi motsvarar tillverkningen av solcellerna.

En solcellspanel består av ett antal sammankopplade solceller. En panel är vanligtvis 1x1,5 meter.

Fakta om solcellsparken

  • Bolagets ledning och styrelse har fattat ett inriktningsbeslut att fram till 2020 bygga solcellparker om totalt 10 MW, vilket ger göteborgarna cirka 10 GWh förnybar el från solen.
  • I ett första steg byggs en solcellspark om 5 MW i Säve (strax norr om flygfältet) och en park om 1 MW i Gårdsten.
  • Marken i Säve arrenderas av Sereneke och i Gårdsten uppförs parken i anslutning till vindkraftverket på kommunal mark. Parken i Säve beräknas stå klar under hösten 2018.
  • En del av parken i Säve kommer att avsättas för någon typ av andelsägande.
  • Säveparken byggs på ett 11 hektar stort område, vilket motsvarar lite mindre än 16 fotbollsplaner och parken i Gårdsten blir cirka 1,6 hektar vilken motsvarar 2 fotbollsplaner. Solcellselen som produceras kommer att räcka till hushållselen (5 000 kWh) för 1100 respektive 200 villor under ett år.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down