GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ersättning vid avbrott

Enligt fjärrvärmelagen har du som kund rätt till ersättning vid avbrott i värmeleveransen som beror på försummelse av fjärrvärmeleverantören. För skadestånd för skador som orsakats med anledning av avbrott i fjärrvärmeleveransen, tillämpar Göteborg Energi gällande lagstiftning.

Företagskund?

Som näringsidkare har ert företag rätt till ersättning för skada såvida detta orsakats av vårdslöshet eller försummelse från Göteborg Energi. Rätt till ersättning omfattar inte förmögenhetsskada eller följdskada vid person- eller sakskada.

Om du har erhållit skador som du anser att du skall ersättas för, kan du framföra ett ersättningsanspråk till Göteborg Energi. Har du en egen säljkontakt hos oss råder vi dig att först ta kontakt med din säljare.

Blankett för ansökan om ersättning

Privatkund?

Om du drabbas av ett fjärrvärmeavbrott felanmäler du detta genom att ringa vår felanmälan på telefon 031-62 62 62

Du bör också ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att inte gå miste om eventuell ersättning och hjälp via försäkringsbolaget. Det framgår av din hem- och villaförsäkring om ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för skador på grund av avbrott. Vad gäller städning på grund av felanmält läckage erbjuder vi vid överenskommelse ersättning om du anlitar en städfirma, vi kan tyvärr inte ersätta dig för din tid om du själv utfört städningen.

Om du har erhållit skador som du anser att du skall ersättas för, kan du framföra ett ersättningsanspråk till Göteborg Energi.

Blankett för ansökan om ersättning

Du kan läsa mer om skadestånd och ersättning vid avbrott i Allmänna avtalsvillkor eller gå in på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

icon-closechevron-disc-rightmenu