GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vindkraftverk i solnedgång.

Vindkraft utan vind?

”Hur bra funkar vindkraft när det inte blåser?” - det är en återkommande fundering som ofta hörs i debatten om övergången till ett förnybart energisystem. Vi ställde därför frågan till Peter Zachrisson, VD för vår nya samarbetspartner Stena Renewable, vars bolag investerar stort i vindkraft. 

Enligt Peter befinner sig Sverige i något av ett teknikskifte när det kommer till landets energiförsörjning. De gamla energiverken kommer att behöva bytas ut och därmed har en dörr öppnats där förnybara energikällor kan komma att spela en allt större roll. Energimyndigheten antog dessutom år 2016 en strategi som innebär att Sverige ska producera minst 60 TWh ny vindkraft senast år 2040 och därmed stå för 50% av landets energibehov.

Riktningen är alltså redan satt för framtidens energiförsörjning. Men kommer det att gå? Enligt Peter finns det mycket som talar för att svaret på den frågan är ”ja” och delar med sig av flera anledningar till detta svar.

Ett vidsträckt land

- Energibranschens producenter har vindkraft över hela landet, förklarar Peter.

- Och Sverige, som det avlånga land det är, har sällan dåliga vindar över hela riket samtidigt. Om det är vindstilla i Göteborg så kan det mycket väl blåsa i Norrbotten. Så sett över tid så har vi goda möjligheter till att klara oss på vind tillsammans med vatten. 

Peter pekar också utomlands till länder som kommit längre i utvecklingen av vindkraft.

- Ta Danmark som exempel. Redan nu får vårt grannland i söder får 50% av sin el från vindkraft på årsbasis.

- I jämförelse har Sverige dessutom ännu bättre förutsättningar. Vi har stora och lågbefolkade landområden att bygga vindkraftverk på med bra tillgång till starka vindar, utvecklar Peter.

Energilagring, nu och i framtiden

En annan sak som talar för Sveriges omställning till förnybar energiförsörjning menar Peter är vår goda tillgång till vattenkraft. 

- Eftersom vattenkraften i viss mån går att reglera passar den utmärkt i kombination med vindkraft. När det inte blåser kan vi därmed dra nytta av vattenkraft för att anpassa efterfrågan på energi, förklarar han.

Med andra ord fungerar Sveriges tillgång till vattenkraft lite som en källa för energilagring, vilket är ett område som Peter menar är ett viktigt komplement till vindkraft och som kommer att spela en allt större roll i framtiden.

Vattenkraftverk kan fungera som en typ av energilager.

En fullt förnybar framtid

Med andra ord ser Peter inga större tekniska hinder för att Sverige kommer att nå målet om att drastiskt öka landets användning av förnybar energi. Men kan vi gå längre än så? Kan Sverige en dag helt klara sig på förnybar energi?

- Ja, det tror jag, menar Peter och utvecklar:

- Men det lär nog innebära att vi har ett energisystem som ser annorlunda ut än det vi har idag. 

Med det menar Peter att samhället år 2040 kanske använder energi i bättre takt med behov och tillgång. Kanske vi på smartare sätt då kommer att styra energiförbrukningen i våra hem och industrier, exempelvis. 

Och vad gäller vindkraft - kan vi på sikt ha mer än 50% vindkraft i energisystemet? Peter berättar:

- År 2006 pratade energibranschen om att ha några enstaka producent vindkraft. Idag siktar vi på 50%. Vem vet hur det ser ut 2040? Får vi en smartare energikonsumtion och bättre energilagring så är allt möjligt. 

Vill du ha el från vindkraft?

Är du ny kund väljer du enkelt el från vindkraft när du tecknar elavtal. Har du redan elavtal hos oss så loggar du in på Mina sidor och väljer till el från vindkraft.

icon-closechevron-disc-rightmenu