GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fåglar på luftledningar, en del av elmarknaden
Guide

Elmarknaden

Du väljer själv vilket elhandelsbolag som du köper din el av. Det finns ett hundratal olika aktörer på elmarknaden och vi är en av dem.

Du kan använda din konsumentmakt i ditt val av elhandelsbolag och påverka din elkostnad och miljöpåverkan. Du kan också välja ett elhandelsbolag som bidrar till samhällsnyttan.  Hos oss får du råd om elavtal, energirådgivning och information om elmarknaden.

Elens ursprung

Den el vi levererar köper vi in antingen direkt från olika vatten- eller vindkraftsproducenter eller via den nordiska elbörsen. 

Ursprung och miljöpåverkan 2020
I tårtdiagrammen nedan kan du se ursprunget för den el vi levererar och produktens miljöpåverkan. Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja, naturgas och torv) samt kärnkraft. Diagram nummer två beskriver ursprunget för tillvalsprodukterna VattenEl, VindEl och Bra Miljöval och all den förnybara el som du som privatkund får som standardval utan extra kostnad. Det sista diagrammet visar ursprung för el till de företagskunder som inte aktivt gjort något miljötillval.  

Bolagets samlade elförsäljning

CO2-utsläpp: 93 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0,3 mg/kWh

Försäljning till alla privatkunder samt företag med miljötillval

CO2-utsläpp: 0 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0 mg/kWh

Elmix för företagskunder som inte gjort miljötillval

CO2-utsläpp: 355 g/kWh Kärnbränsleavfall: 1,0 mg/kWh

Anvisat pris

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat pris. Det anvisade priset gäller tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid. Det lönar sig nästan alltid att välja ett annat avtal eftersom det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser.

Från den 1 februari 2019 har vi en ny prismodell för anvisat pris. Den rörliga delen av anvisningspriset följer utvecklingen på elmarknaden och ändras varje månad. I priset ingår myndighetsbaserade kostnader för balanskraft, avgifter till Svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och andra pålagor samt ett påslag om 12,5 öre/kWh. Fast avgift är 480 kr/år. På fakturan får du i efterhand information om priset för respektive månad.

Du har, enligt allmänna avtalsvillkor, rätt att säga upp avtalet med anledning av den ändrade prismodellen. Alla priser är inklusive moms. 

Nedan redovisar vi det anvisade priset med jämförpriser där årsavgiften är inräknad i priset.

Anvisat pris
Baseras på medelpriset för oktober 101,08 öre/kWh
Jämförpris
2000 kWh 125,08 öre/kWh
5000 kWh 110,68 öre/kWh
20000 kWh 103,48 öre/kWh
man väljer elavtal på laptop

Du tjänar på att välja elavtal

Vi rekommenderar alla våra kunder med anvisat pris att istället teckna ett avtal med fast eller rörligt elavtal hos oss. Uppdatera ditt elavtal genom att gå in på Mina sidor.

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se prishistoriken för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk).

Prishistorik för rörligt elpris

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor har ökat med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Därför finns elcertifikat

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

Prisutveckling av elcertifikat 2020-2021

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up