GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fåglar på luftledningar, en del av elmarknaden
Guide

Elmarknaden

Du kan använda din konsumentmakt i ditt val av elhandelsbolag och påverka din elkostnad och miljöpåverkan. Du kan också välja ett elhandelsbolag som bidrar till samhällsnyttan. Hos Göteborg Energi får du råd om elavtal, energirådgivning och information om elmarknaden.

Elens ursprung

Den el vi levererar har vi antingen producerat i någon av våra solcellsparker Nya Solevi och Solinavium, eller köpt in från olika vatten-, sol- eller vindkraftsproducenter eller via den nordiska elbörsen. 

Ursprung och miljöpåverkan 2020
I tårtdiagrammen nedan kan du se ursprunget för den el vi levererar och produktens miljöpåverkan. Det första diagrammet visar vår samlade elförsäljning fördelat på förnybar el (vind-, vattenkraft och biobränsle), fossila bränslen (kol, olja, naturgas och torv) samt kärnkraft. Diagram nummer två beskriver ursprunget för tillvalsprodukterna VattenEl, VindEl och Bra Miljöval och all den förnybara el som du som privatkund får som standardval utan extra kostnad. Det sista diagrammet visar ursprung för el till de företagskunder som inte aktivt gjort något miljötillval.  

*Utsläppen är beräknade för Sveriges residualmix och redovisas av Energimarknadsinspektionen (EI).

Bolagets samlade elförsäljning

CO2-utsläpp: 93 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0,3 mg/kWh*

Försäljning till alla privatkunder samt företag med miljötillval

CO2-utsläpp: 0 g/kWh Kärnbränsleavfall: 0 mg/kWh*

Elmix för företagskunder som inte gjort miljötillval

CO2-utsläpp: 365 g/kWh Kärnbränsleavfall: 1,0 mg/kWh*

man väljer elavtal på laptop

Du tjänar på att välja elavtal

Om du ansluter dig till elnätet utan att aktivt välja ett elhandelsavtal så får du automatiskt ett elavtal med anvisat elpris. Det är sällan ett bra ekonomiskt val. Vi rekommenderar alla våra kunder med anvisat elpris att istället teckna ett avtal med fast eller rörligt elpris hos oss. Uppdatera ditt elavtal genom att gå in på Mina sidor.

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se prishistoriken för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk).

Prishistorik för rörligt elpris

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor har ökat med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Därför finns elcertifikat

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Vanliga frågor och svar

Har du mer frågor om elproduktionens påverkan på miljö och klimat? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up