GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Solkartan

I Sverige har vi mycket bra solförhållanden. Ett vanligt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi än vad huset använder under ett helt år. Ta en titt på vår solkarta över Göteborgsområdet för att se hur väl ditt tak passar för att producera solenergi! 

Genom att klicka på taket som du är intresserad av att veta mer om, får du en överblick över solinstrålningen just där. Du får informationen i tabellform där olika delar av taket har delats upp i 3 färger beroende på hur hög instrålningen är.  

  

Sälj ditt överskott!

Vi har ett av marknadens bästa avtal när det gäller överskottsproduktion och försäljning av el.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up