GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Guide

Kom igång med solceller!

Om du är intresserad av att installera solceller är du på rätt väg mot att göra en riktigt bra investering för miljön. Du har även möjlighet att tjäna pengar på din produktion. Här hittar du vår guide för solceller och solel. 

På den här sidan får du tips och råd på vägen från planering, ansökningshandlingar och installation. Om du vill sälja ditt överskott kan Göteborg Energi erbjuda dig ett av marknadens bästa erbjudanden.

Planera & kalkylera

Vilka skuggfria takytor har du som ligger åt söderhållet? Optimalt väderstreck är rakt söderut med en takvinkel på cirka 40 grader. Vid sämre förutsättningar, till exempel 20 graders lutning och taket riktat åt sydost eller sydväst, så tappar du ändå inte mer än 10%. Har du ett platt tak bör stativ användas för att regnet ska kunna hålla panelerna rena och bli mer effektiva. 

Om ditt tak är äldre än 25 år kan du behöva lägga om ditt tak. Det kan du göra  i samband med din solcellsinstallation. Bärigheten hos taket brukar inte vara några problem men ska kollas upp av solcellsleverantören. 

Bor du i Göteborg kan du se ditt taks potential med hjälp av vår solkarta.
 

För att få bäst ersättning för din överskottsel ska du inte producera mer el än du konsumerar på årsbasis. Vi brukar föreslå att ha en god marginal. Mycket kan hända på sikt; värmepump installeras, effektivare utrustning, familjen blir större eller mindre osv. En anläggning som täcker upp till 80% av din nuvarande konsumtion brukar vara lämpligt. Konsumtionen begränsar speciellt för dig som bara har hushållsel, runt  5 000 kWh/år. Har du någon form av elvärme, med eller utan värmepump, har du normalt en god marginal. 

Tänk på att elförbrukningen kan minska i och med energieffektiviseringen samtidigt som ju elbehovet kan komma att öka med framtida elbilsladdning.

Du kan själv mäta taket och hur många paneler som får plats. Använd först en satellitbild på t ex eniro.se där det också finns mätverktyg. 

En panel har måttet 1 x 1,65m. Noggrannare mätning gör du på husritning eller med måttband uppe på taket, men var försiktig om du ska upp och klättra!

Några nyckeltal:
• En panel, 1,65 kvm har effekten 360W
• Varje kW (1 000 W) ger 950 kWh energi per år. Vid perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10 %.
• Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på cirka 4,5 kvm.

Din återbetalningstid kan tyckas lång men du har en anläggning som kommer producera el i över 30 år, utan rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Växelriktaren kan behöva bytas efter 15 år annars är underhållet begränsat till någon avspolning. Och värdestegringen på huset blir sannolikt större än investeringskostnaden. 

Välj solcellsinstallatör

Kontakta en solcellsinstallatör och be om skiss på lösning med kostnadsuppskattning för just din fastighet. Det ska framgå fabrikat på paneler och växelriktare samt fördelning av kostnad på material och arbete. 

Det är viktigt att alla kostnader finns med, till exempel för visualisering av produktionen och eventuell kostnad om din mätare skulle behöva flyttas ut. Du använder uppgifterna i denna lösning om du eventuellt behöver ansöka om bygglov.

Svensk solenergis sida hittar du en sammanställning av solelsinstallatörer.

Från 2021 kan privatpersoner få en skattereduktion för investeringar i grön teknik. Du får en skattereduktion på 15% för material och arbetskostnad (max 50 000 SEK/år). Ditt ekonomiska stöd får du direkt på din faktura från din installatör. Läs mer här.

 

Kolla upp vad som gäller för bygglov i din kommun. Du kan använda skissen du fått av leverantören om bygghandlingar efterfrågas. Om du inte själv ordnar med eventuellt bygglov kan leverantören du väljer hjälpa dig med detta.

Inför en installation är det smart att  informera grannarna om dina planer. Det kanske finns fler i ditt område som vill hänga på i en upphandling?

Fråga minst två seriösa solcellsinstallatörer om bindande offert. Kräv att hembesök ska göras så att ni gemensamt kan diskutera lösning med genomföring i taket, ledningsdragning och placering av växelriktare. Du får då också tillfälle att skapa en relation med solcellsinstallatören som ska garantera att finnas till hands under hela installationsprocessen.

Det viktigaste är att du får förtroende för din valda solcellsinstallatör. Anläggningen ska finnas i 30-40 år och då gäller det att det blir rätt från början. Om du inte själv redan ordnat med eventuellt bygglov kan säkert solcellsinstallatören hjälpa dig med detta. Dessutom ska du få hjälp med kontakterna med elnätsföretaget kring föranmälan och byte av elmätare.

Vi rekommenderar att du har möjlighet följa upp din elproduktion i app eller/och vid en dator, det är halva nöjet. Vad du matar ut på nätet och får ersättning för, tillsammans med din nettokonsumtion kan du följa på Mina sidor på goteborgenergi.se

När solcellerna har installerats, och innan du börjar producera, ska din elmätare bytas ut till en dubbelriktad mätare. Detta görs för att kunna mäta både konsumtion och produktion. Detta görs av ditt elnätsföretag när de har fått in en färdiganmälan från elinstallatören samt produktionsavtalet från dig som kund.

Sälj din el

Om du inte är elhandelskund hos oss idag rekommenderar vi att du kollar med ditt nuvarande elbolag när du som tidigast kan byta över till Göteborg Energi. Vi hjälper dig med allt administrativt i övergången och du kan välja både fast eller rörligt avtal på konsumtionen. Vi kan ge dig ett av marknadens bästa avtal vid försäljning av överskottsel.

 

 

De allra flesta mindre producenter behöver inte fundera på det här med moms.

För att bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Så tänk på att räkna med eventuell annan försäljning du kan ha, såsom avverkning av skog om du äger mark.

Här nedan hittar du den blankett som ska skickas till skatteverket och som du kan skriva ut. Det finns också en förifylld blankett som hjälp när du ska fylla i blanketten. Utbetalningen görs med moms pålagd som du deklarerar året därpå. 

När blanketten är inskickad till skatteverket och behandlad av dem får du ett brev hem med ett momsregistreringsnummer. Detta nummer meddelar du oss för att få din ersättning. Utbetalningen av din ersättning görs därefter med moms pålagd som du deklarerar till Skatteverket året därpå.

Här kan du se ett exempel på en ifylld blankett.

Vid installationen sv solcellsanläggningen (ibland lite innan) när din mätare har bytts till en dubbelriktad får du ytterligare ett anläggnings-id förutom det du redan har på konsumtionen. Detta anläggnings-id behöver vi för att kunna mäta hur mycket el du skickar ut på elnätet och som du får ersättning för.

Det är utformat som ett vanligt anläggnings-id och består av tre stora bokstäver XXX samt ett artonsiffrigt nummer: 735 999 XXX XXX XXX XXX.

När du är kund hos oss och har fått ditt nya anläggnings-id kan du börja få ersättning för din överskottsproduktion.
 
Behöver du hjälp eller har funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

När du är mikroproducent kan det vara bra att känna till att du kommer att få en gemensam faktura med både konsumtion och produktion. På fakturan räknas ersättningen för din produktion av från kostnaden för din elkonsumtion.

Sälj ditt överskott!

Vi har ett av marknadens bästa avtal när det gäller överskottsproduktion och försäljning av el.

När du är elhandelskund hos oss, har meddelat oss ditt produktionsanläggnings-id samt eventuellt momsregistreringsnummer kan du börja få ersättning för din överskottsproduktion. 

Hos oss får du Spotpris* + 5 öre/kWh. För att få vår bästa ersättning, Spotpris + 10/15 öre/kWh, behöver du överlåta dina ursprungsgarantier till oss.
 

För att få vår högsta ersättning som är Spotpris+ 10/15 öre/kWh, behöver du överlåta dina ursprungsgarantier till oss. Du ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten.

Nedan har du de blanketter som behöver fyllas i och skickas till Energimyndigheten för att bli tilldelad ursprungsgarantier. En separat blankett finns för certifikatkonto. Dessutom finns förifyllda blanketter som guidar dig och visar exempel på hur en ifylld blankett kan se ut. 

*Spotpris avgörs av elbörsen Nordpools timpris.

Här ovan kan du se ett exempel på ifylld ansökan om Cesarkonto
 

Här ovan kan du se ett exempel på ifylld ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Övriga tips!

När din ansökan om ursprungsgarantier och certifikatkonto har blivit godkända hos Energimyndigheten får du en inloggning till ett Cesarkonto. Detta kan ses som ett bankkonto för dina ursprungsgarantier.

För att du ska slippa hålla koll på ditt konto varje månad och göra dina överföringar av ursprungsgarantier manuellt så är det lättaste att göra en automatisk överföring till vårt underkonto. Då förs allt som kommer in på ditt konto automatiskt över till oss. 

Logga in på ditt Cesarkonto och följ guiden nedan för att göra den automatiska överföringen.

Se vår guide på hur man automatiserar överföringen.

När du gjort klart din automatiska överföring till underkontot Privat Sol så behöver du meddela oss så vi kan ändra din ersättningsnivå. Meddelandet skickas till kundservicesupport @ goteborgenergi.se med en bifogad skärmdump så att vi kan se att överföring är uppsatt.

Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den överskottsproduktion du skickar ut på elnätet? Ditt elnätsbolag kommer att meddela din produktionsvolym till Skatteverket, som förtrycker denna uppgift på din inkomstdeklaration.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up