GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Solnedgång, med elstolpe i förgrunden.

Vad är solenergi och hur nyttjar vi den?

Det talas mycket om solenergi - men vad är det egentligen? Och hur blir det till el och värme? Vi reder ut begreppen och processen!

Solenergi är den energi som vi får från solen och grunden till allt liv på jorden. Oftast när man pratar om solenergi är det ett samlingsnamn för både solel och solvärme. Solens strålar kan nämligen ge oss olika typer av nyttor, beroende på hur vi använder det. För att förklara vad solenergi är och hur den hjälper oss har vi plockat fram tre exempel på vanliga användningsområden för våra solstrålar.

Solfångare.

Solfångare

Solfångare kan man enkelt förklara som en serie rör som ligger intill varandra bakom en glasskiva. I rören finns en vätska som värms upp när solen skiner. Den varma vätskan sparas sedan i en värmeisolerad tank, tills den behövs och kan värma ens hus, exempelvis.

Bild: Inkasol (CC BY 3.0)*
Termisk solenergi.

Termisk solkraft

Ett sätt man kan nyttja solenergi på för att producera el är genom termisk solkraft. Då monterar man upp stora speglar som reflekterar, riktar och förstärker solens strålar mot ett torn med ett kärl. Detta kärl innehåller i sin tur något medium, så som vatten, vilket börjar koka och driver en turbin som producerar el.

Solceller

När man hör ordet "solel" tänker många på solpaneler, fast det är i själva verket de många små solcellerna på panelerna som omvandlar solljuset till el. Solceller består av ett antal seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar (som innehåller fotoner) till elektroner, alltså el. 

När solen skiner på panelerna så producerar de likström. Elen går vidare till växelriktaren vilken då omvandlar likströmmen till växelström som vi kan använda i våra hem. Solelen matas in i en elcentral och den el som inte förbrukas direkt i huset går ut till det externa elnätet och säljs till ditt elbolag och kan användas av dina grannar.

Vill du veta mer?

* Bild från Wikipedia Commons under licensen CC BY 3.0.

icon-closechevron-disc-rightmenu