GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Detaljbild på elbil som laddas i ett garage.

Enklare att spara pengar på hållbar teknik

Nu är det möjligt att på ett enkelt sätt få skattereduktion för hållbar teknik när du installerar solceller, batterier eller laddstolpar. Det liknar RUT- och ROT-avdrag, och du behöver aldrig ligga ute med några pengar i förväg. De nya bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2021.

– Detta är något helt nytt, och väldigt positivt. Det kommer bli otroligt mycket enklare för den enskilde att bidra till en mer hållbar framtid, säger Rebecca Palmgren, produktansvarig på Göteborg Energi. 

Rent praktiskt kan du ansöka om skattereduktion för både installation och arbetsmaterial, så länge du beställer materialet från det företag som installerar. Precis som vid RUT eller ROT är skattereduktionen redan avdragen när du får fakturan från installatören. Du kan få 50 000 kronor per år i reduktion för grön teknik. 

Det kommer bli otroligt mycket enklare för den enskilde att bidra till en mer hållbar framtid.

Rebecca Palmgren, Produktansvarig Göteborg Energi

Tidigare har du som ägt bostadsrätt eller småhus kunnat ansöka om så kallat investeringsbidrag om du exempelvis velat installera solceller. Processen för att få bidraget har dock varit ganska snårig, och även osäker, menar Rebecca Palmgren. 

– Solcellsbidraget bestod av delar av en stor pott pengar som man ansökte om. Handläggningstiden var mycket lång men du kunde välja att bygga innan du fått besked. Då visste du inte om ansökan skulle bli godkänd, och fick betala installationen innan du visste om du skulle få bidraget eller inte. 

En del av dem som installerade solceller, använde istället ROT för att ansöka om avdrag, vilket var möjligt.

– Men ROT-ersättningen var lägre än investeringsbidraget och det gjorde även att man betade av sin ROT-kvot ganska fort, och inte hade något över om man till exempel ville renovera ett badrum. Nu kan du lätt göra både och. Dessutom får du 50 000 nya kronor varje år.

För Göteborg Energi kan de nya reglerna även innebära vissa affärsmöjligheter. Redan nu finns många kunder som säljer sin överskottsproduktion från solcellerna till Göteborg Energi.

– Om fler väljer att utnyttja skattereduktionen och investera i solceller kan vi skapa fler relationer med våra kunder, som då kallas ”prosumenter”, en kombination av ”producenter” och ”konsumenter”. Vi uppmuntrar såklart till all sorts grön teknik, och det känns roligt att de nya bestämmelserna nu träder i kraft.

Det här kan du göra

  1. Installation och material till solceller som är nätanslutna: 15 procent reduktion.

  2. Installation och material till batterier, för lagring av egenproducerad el: 50 procent reduktion.

  3. Installation och material till laddningsstolpe till exempelvis din elbil: 50 procent reduktion.

Läs mer om den nya skattereduktionen och hur du går till väga

icon-closechevron-disc-rightmenu