GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En av våra medarbetare utför arbete.

Tre viktiga problem som fjärrvärme löser

Året är 1973 och som ett resultat av ett krig i Mellanöstern skjuter oljepriserna i höjden – även i Sverige. Eldningsolja var plötsligt inte ekonomiskt hållbart för att värma landets hushåll. Hur skulle Sverige komma ifrån sitt oljeberoende? Svaret blev fjärrvärme.

Detta var en av de första gångerna som fjärrvärme kunde lösa en av landets utmaningar – och det var heller inte den sista. Vi listar tre problem som fjärrvärmen kan vara lösningen till, med hjälp av vår produktspecialist på fjärrvärme, Daniel Stridsman.

Träd i allén.

Klimathotet

Vi behöver så klart göra mer för planeten, men uppvärmningen av våra hem har vi redan lösningen till. Fjärrvärmen i Göteborg, som till stora delar bygger på spillvärme, har mycket låga utsläpp redan idag. Den har dessutom en annan viktig fördel över alternativet, som idag är värmepumpar:

- Värmepumpar förbrukar nämligen el, till skillnad från fjärrvärmen som till och med skapar ny elektricitet, förklarar Daniel.
Bild på pengar.

Ekonomin

Göteborg växer. Enligt beräkningarna kommer staden att ha 150 000 nya invånare vid år 2050. Hur ska vi ha råd att expandera staden så snabbt?

- Även här kan fjärrvärme vara del av lösningen. Fjärrvärme är det mest kostnadseffektiva sättet att värma en stad på och då får vi i Göteborg pengar över till andra områden, så som kollektivtrafik, berättar Daniel.

Eleffekten

Föreställ dig Göteborg en kall vinterdag. Låt säga att staden totalt använder 800 MW el. Om fjärrvärmen inte fanns skulle vi behöva fördubbla den mängden el för att kunna värma Göteborg med värmepumpar. Skulle vi då kunna ha tillräckligt med el till företag och verksamheter? Mycket tveksamt.

- Företag i både Stockholm och Malmö står precis inför detta problem, säger Daniel.

- Men så länge vi fortsätter att bygga ut fjärrvärmenätet här i Göteborg kommer vi kunna attrahera företag som kan bidra till att skapa jobb.

Kan fjärrvärme vara något för dig?

Läs om våra erbjudande.

icon-closechevron-disc-rightmenu