GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Dimmig skog och väg med elnät

Hur säkert är vårt elnät?

Publicerad april 2019.

I Sverige blir vi allt mer beroende av el. Vad händer om strömmen försvinner och hur förberedda är vi egentligen på ett långvarigt strömavbrott? Det är några av frågor som uppmärksammats den senaste tiden – inte minst i SVT:s satsning Nedsläckt land.

I Göteborg ligger nästan 95 procent av elnätet nedgrävt i marken och är därmed skyddat mot väder och vind. Vi jobbar också för fullt med att gräva ner fler av de ledningar som fortfarande hänger i luften. Ändå har vi ibland strömavbrott i nätet. 

Vad beror dessa avbrott på och hur jobbar vi för att förebygga dem? Lars Edström, vd för vårt elnätsbolag Göteborg Energi Nät AB, reder ut begreppen.

Varför är inte alla ledningar redan nedgrävda?
Det finns platser där det inte går att gräva, exempelvis där det är berg eller annan svår terräng. Där använder vi andra tekniker, som att belägga ledningarna med extra isolering som skyddar om träd ramlar mot ledningen.

Hur länge håller en kabel när den väl är nedgrävd?
Stora delar av Göteborg är byggd på lermark vilket gör att marken rör på sig. Rörelsen i marken kan skapa slitage på kablarna. Men kablar som är rätt belagda och inte slits för mycket av rörelser i marken kan hålla i 40-50 år.

Om det inte är vädret – vad är det då som orsakar strömavbrott?
Vart femte avbrott som sker i Göteborg uppstår faktiskt på grund av att externa aktörer råkar gräva sönder våra kablar under jord. Vi behöver på förhand bli informerade om alla grävningar i staden, men ibland sker misstag. Vi erbjuder kabelanvisningar gratis till alla som ska göra markarbeten genom tjänsten Ledningskollen

Strömavbrott kan också uppstå på grund av tekniska haverier. Det kan också bli fel högre upp i ledet, som när stora delar av Göteborg slocknade i somras. Det berodde då på att spänningen från det regionala elnätet ner till det lokala nätet i Göteborg hade brutits. 

Lars

Vi har ett av Sveriges säkraste elnät med en leveranssäkerhet på 99,99%.

Lars Edström, vd på Göteborg Energi Elnät AB.

Har man som kund rätt till ersättning vid strömavbrott?
I 80 procent av alla våra avbrott är strömmen tillbaka redan inom två timmar. Vid avbrott som pågår längre än tolv timmar har man som kund rätt till lagstadgad kompensation i form av avdrag på nätavgiften. Har det uppstått andra skador i samband med strömavbrottet har man också rätt att vända sig till oss för ersättning.

Hur säkert är elnätet i Göteborg idag?
Vi har ett av Sveriges säkraste elnät med en leveranssäkerhet på 99,99%. Vårt stadsnät är nästintill helt vädersäkrat och genom att gräva ner så många luftledningar som möjligt blir nätet mindre sårbart. När en kabel går sönder har vi idag möjlighet att snabbt leda om strömmen och om det uppstår ett tekniskt fel på en kabel slår en skyddsfunktion av strömmen automatiskt och larmar våra tekniker.

Vad gör ni för att elnätet ska bli ännu säkrare i framtiden?
Vi arbetar ständigt med att uppdatera våra system så att vi snabbare ska kunna lokalisera och åtgärda fel. Det handlar till stor del om att hitta nya digitala arbetssätt. När stora delar av staden nu byggs ut testar vi även nya intelligenta lösningar (smart grids) som kommer hjälpa oss att ytterligare minska avbrottstiden.

Så funkar det svenska elnätet

Stamnätet, som ägs av staten, är den stora kroppspulsådern i det svenska elnätet. Här transporteras enorma mängder el från kraftverken ut i landet. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till lägre spänning och leds vidare ut i regionnäten. Regionnäten transporterar därefter elen ut till elanvändare med mycket stor elförbrukning, till exempel industrier. Från regionnäten transporteras elen vidare till lokalnäten (ett sådant lokalnät är Göteborg Energi Nät AB). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv. Göteborgs elnät ägs av Göteborgs stad genom Göteborg Energi Nät AB. Det gör göteborgarna till vår enda uppdragsgivare. Från vårt lokalnät levereras el till Göteborgs alla hushåll och mindre industrier.

Mer om vårt elnät

Läs om de olika typerna av anslutningarna som finns, elnätskostnader och mer.

icon-closechevron-disc-rightmenu