GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anvisat elavtal

Om du ansluter dig till elnätet utan att aktivt välja ett elhandelsavtal så får du automatiskt ett anvisningsel-avtal (anvisat elpris). Det anvisade avtalet gäller tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid. 

När du gör en elnätsinstallation eller flyttar utan att skaffa ett elhandelsavtal blir du tilldelad ett Anvisningselavtal. Oftast lönar det sig att välja ett annat avtal eftersom det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser.
 
Den rörliga delen av anvisningspriset följer utvecklingen på elmarknaden och ändras varje månad. I priset ingår myndighetsbaserade kostnader för balanskraft, avgifter till Svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och andra pålagor samt ett påslag om 25 öre/kWh. Fast avgift är 540 kr/år. På fakturan får du i efterhand information om priset för respektive månad.

Alla priser är inklusive moms. 

Anvisat pris
Baseras på medelpriset för maj 49,09 öre/kWh
Jämförpris
2000 kWh 76,09 öre/kWh
5000 kWh 59,89 öre/kWh
20000 kWh 51,79 öre/kWh

Har du anvisningsel?

Om du har anvisningsel kan du byta till ett bättre elavtal när du vill, oavsett var du är kund i dag. Vi hjälper dig att välja elavtal!

icon-closechevron-disc-rightmenu