GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

100% fossilfri energi

Som privatkund hos oss får du el från 100 procent fossilfria energikällor. Men vad betyder det här egentligen? Vi bad vår hållbarhetschef Eric Zinn att förklara. 

Alla som väljer att vara privatkunder hos oss får el från 100 procent fossilfria energikällor. Men det tycks råda viss förvirring kring vad detta innebär i praktiken.

Ett vanligt missförstånd är att man som kund tror att man får el från exempelvis vindkraft rakt hem till uttaget. Så är det tyvärr inte, säger Eric Zinn.

Eric Zin, Hållbarhetschef.

Att erbjuda 100 procent fossilfri el är mer som att balansera ett bankkonto. Ett konto som fylls på och töms allt eftersom. 

Den som producerar fossilfri energi får ett bevis på detta. Beviset berättar att elen var fossilfri och beviset gäller i ett år. Elleverantörer som vill sälja fossilfri el måste köpa dessa bevis av de som producerar förnybar el. 

Låt säga att du som privatkund förbrukar 70 kilowattimmar el under en vecka. Förutom att se till att du har el i uttaget ser vi också till att köpa dessa bevis på fossilfri el. Då kan vi garantera att det har producerats lika mycket el från fossilfria energikällor någonstans i energisystemet under det senaste året. 

– Det här betyder dock inte att man som kund kan friskriva sig från sin klimatpåverkan. Om jag som elkonsument förbrukar mycket el i mitt hushåll så bidrar det till att Sveriges förmåga att exportera klimatsmart energi minskar och att behovet av att använda kolkraft utomlands ökar. Alla vinner alltså på att försöka hålla nere sin energiförbrukning, säger Eric Zinn.

Alla vinner på att försöka hålla nere sin energiförbrukning

Värdet på bevisen för fossilfri el kan bli viktigare och få fler att investera i mer fossilfri elproduktion. Vi på Göteborg Energi köper alltså upp dessa bevis (som heter ursprungsgarantier egentligen) från vind-, sol-, kärn- och vattenkraftsproducenter för att stimulera mer produktion av fossilfri energi.

I Sverige har vi haft ett överskott av ursprungsgarantier. De har därför sålts till låga priser. Om fler privatpersoner och företag valde att köpa fossilfri energi skulle tillgången på ursprungsgarantier minska och priset stiga. Då kommer fler att bygga mer fossilfri elproduktion. 

– Genom att välja el från Göteborg Energi visar du som kund var du står. Det är en viljeyttring som visar att du vill se mer fossilfri energi.

Läs mer?

icon-closechevron-disc-rightmenu