GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation maj 2019

Maj går till historien som en blöt och tidvis kall månad. Det levererades 176 % av normal nederbörd men den genomsnittliga temperaturen blir ganska normal, dock med tydliga inslag av aprilkänsla med snö och busväder. 

Även vindstyrkorna var något kraftigare än det normala för årstiden. Detta tillsammans resulterade i att den hydrologiska balansen stärktes från ett underskott på cirka 15 TWh till att vara i just balans vid månadsskiftet maj/juni.

På grund av den allt mer infekterade handelskonflikten mellan Kina och USA pressades risksentimentet med fallande priser på de globala marknaderna som följd. Det som påverkat de kontinentala kraftpriserna, och indirekt de nordiska långa elterminerna, är det kraftiga fallet på priset på naturgas. Där framför allt de höga lagertalen i Europa och den kraftiga exporten av flytande gas från USA och Asien samt den svaga efterfrågan lett till gaspriserna nu är nere på nivåer som vi inte sett sedan 2016. Detta har dessutom lett till att gas nu är billigare än kol för att framställa elektrisk energi, vilket så klart är en miljövinst.

Även om det inte i skrivande stund finns några starka skäl att tro på kraftigt stigande priser är vi på nivåer som sett ur ett historiskt perspektiv har varit gynnsamt att teckna fastprisavtal för konsumerande kunder.

Elpris maj

Elprisområde

1

2

3

4

Månadspris

38,56

38,38

38,71

40,05

Elcertifikat

1,85

1,85

1,85

1,85

Pris exkl. moms

40,41

40,23

40,56

41,9

Pris inkl. moms

50,51

50,29

50,70

52,38

Här kan du se vilket elprisområde du tillhör (extern länk).

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus