GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation april 2020

I April levererades 81% av normal nederbörd och 127% av normal vind. 

Temperaturen var i snitt 0,61 grader varmare än vad det brukar vara i april. Den hydrologiska balansen, total mängd sparade energi som kan användas för att producera vattenkraft, har försvagas med 9 TWh till 26 TWh. Primärt tack vare en stor export till kontinenten. Det generella risksentimentet var starkt under månaden samt deadline för ”compliance”-köp av utsläppsrätter per sista april fick CO2 att gå starkt och nådde hela vägen till 22,50 EUR/ton i mitten av månaden innan börsstyrkan började ebba ut och handlar i skrivande stund kring 19 EUR/ton. Prisutvecklingen på gas och kol har varit mer blygsamma vilket ger att marginalkostnaderna är i stort sett oförändrade under månaden. Elpriserna är i fronten fortsatt tyngda av det stora hydrologiska överskottet och den förväntade stora vårflod som väntar. De längre terminerna följer CO2 och gas/kol-priserna som uppvisar svagheter. Så mest sannolika utvecklingen är svagt ned men med tanke på prisnivåerna kan det som konsument vara en bra tidpunkt att låsa sina priser då det historiskt sett är mycket fördelaktiga priser nu.

Elpris april

Elprisområde

1

2

3

4

Rörligt elpris

13,59

13,60

18,02

22,99

Påslag

6,9

6,9

6,9

6,9

Elcertifikat

0,73

0,73

0,73

0,73

Pris exkl. moms

14,32

14,33

18,75

23,72

Pris inkl. moms

17,90

17,91

23,44

29,65

Här kan du se vilket elprisområde du tillhör (extern länk).

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus