GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation

 

 

Elprisinformation maj 2021

Maj månad fortsatte i samma mönster likt april. Ovanligt kallt för årstiden och relativt nederbördsrikt samtidigt som vinden stundom legat på en ganska låg nivå. Dessutom gick vi under maj månad in den årliga kärnkraftsrevisionen vilket inneburit ett ytterligare bortfall på produktionssidan. De kalla temperaturerna medförde att elkonsumtion varit tämligen hög samt att vi således haft en ganska lugn snösmältning och tillrinning till vattenmagasinen. Vattenkraftsproducenterna har därmed fortsatt lyckats hålla uppe priserna och sammantaget för månaden så steg spotpriserna mot föregående månad. 

Tittar vi på terminskontrakten på den nordiska elbörsen så har även utvecklingen där varit stark och vi har under månaden sett en stigande priskurva. Då bränslemarknaderna och utsläppsrätterna fortsatt tuffat på uppåt så har det således fått med sig våra priser i samma linje. 

Då vi fortsatt har en tro på höga priser så rekommenderar vi för de kunder som önskar trygghet och stabilitet i sitt elpris att titta på ett långt fast pris-avtal. De rörliga priserna är för närvarande på en hög nivå men skulle vi få ett betydande omslag i väder med mycket nederbörd och milda temperaturer så kan det på sikt innebära lägre priser för de kunder som väljer att sitta kvar med ett rörligt avtal.  

Aktuellt elpris

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 40,80 41,23 46,19 50,66
Elcertifikat 0,35 0,35 0,35 0,35
Påslag 1,00 1,00 1,00 1,00
Pris exkl. moms 46,05 46,48 51,44 55,91
Pris inkl. moms 57,56 58,10 64,30 69,89
Baseras på medelpris för maj 2021
För dig som privatperson tillkommer en fast årsavgift på 390 kr/år

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus