Elprisinformation november 2018

Vädret under november månad inleddes torrare än normalt vilket fick den hydrologiska balansen att försvagas jämfört med det normala för perioden. Dock var temperaturen hög för årstiden vilket gjorde att efterfrågan var begränsad. Under andra delen av månaden kom dock temperaturen att falla kraftigt vilket gav tillfälligt höga spotpriser. Även den längre delen av terminskurvan steg initialt på stigande CO2 och kolpriser. Så för att summera handlar vinterkontraktet på cirka 50 EUR/MWh och årskontraktet för 2019 på 43 EUR/MWh vilket för rådande fundamenta får anses relativt korrekt prissatt. Risken för vintern är om vi skulle få en liknade situation som förra året med kalla temperaturer över stora delar av Europa som kraftigt skulle öka efterfrågan, med tanke på att vi troligtvis går in i det nya året med ett hydrologiskt underskott (ca 13TWh), vilket i det fallet kan innebära att vi måste importera energi från kontinenten. I dagsläget är dock lager av gas och kol på kontinenten goda.

Elpris november

Elprisområde

1

2

3

4

Månadspris

50,93

51,06

53,77

58,13

Elcertifikat

5,21

5,21

5,21

5,21

Pris exkl. moms

56,14

56,27

58,98

63,34

Pris inkl. moms

70,18

70,34

73,73

79,18

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus