GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation

 

 

Elprisinformation december 2020

December var en ganska normal månad sett till nederbörd dock väldigt milt. De höga temperaturerna höll ned efterfrågan på el men tack vare mer normal nederbörd och mindre vind höjdes spotpriserna succesivt. När det började lacka mot jul visade prognoserna allt mer mot högtrycksblockering och att risken för en Sudden Stratopheric Warming (SSW) under januari ökade betydligt. En SSW är ett väderfenomen som i korthet innebär att kall luft från Arktis strömmar ned över oss. 2018 var senast vi hade en SSW av betydelse då temperaturen föll kraftigt och egentligen hela vägen fram till april. 

På grund av de svalare temperaturerna som leder till större efterfrågan och brist på kraftiga lågtryck har priserna accelererat uppåt. Sett ut över kontinenten har efterfrågan på gas och kol varit mycket stor samt kraftig prisuppgång på utsläppsrätter, dels tack vare EUs nya klimatmål och ett uppehåll av primärauktionerna. Sammantaget har alla parametrar samverkat för att lyfta priserna uppåt.

I skrivande stund är det mycket osäkert hur långvarig kylan kommer att vara. Men så långt som prognoserna sträcker sig ser januari ut att bli kallare än normalt.

Då den hydrologiska balansen, det vill säga hur mycket total energi som kan omvandlas till elektricitet sjunkit från cirka 20 TWh i överskott till nu 8 TWh. Om kylan håller i sig lär trenden fortsätta.

Sett ur ett historiskt perspektiv är prisnivåerna varken extremt låga eller höga så sett ur ett riskminimeringsperspektiv kan det fortsatt vara intressant att låsa sina elpriser.

Elpris december

Elområde

1

2

3

4

Rörligt elpris

19,8

19,76

34,28

41,02

Elcertifikat

0,37

0,37

0,37

0,37

Pris exkl. moms

20,17

20,13

34,65

41,39

Pris inkl. moms

25,21

25,16

43,31

51,74

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)
För dig som privatperson tillkommer även ett påslag som idag ligger på 5,9 öre/kWh exkl moms samt en fast årsavgift på 390 kr/år.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus