GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Elprisinformation juli 2019

Juli månad har präglats av lägre nederbördsmängder än normalt för årstiden och varmare temperaturer än för juni månad. Detta har medfört att det överskott i hydrologin som byggts upp har försvunnit och nu råder det istället ett underskott på runt 3 TWh. Vilket leder till att spotpriserna under juli månad stigit åter till nivåer som vi senast såg i början av maj.

Bränslemarknaden är relativt sval denna sommar och såväl oljepriser som kol- och gaspriser faller. Det är framförallt konjunkturutsikterna som stakar ut den vägen för priserna framåt där tillväxten väntas mattas av. Överutbudet på fossila bränslen fortsätter att vara ett tema. Priset på utsläppsrätter är det som gått mot strömmen och stigit något under samma period.

Även om fastpriset på el stigit från föregående månads lägre nivåer så är de fortfarande på en gynnsam nivå. Vår rekommendation kvarstår därför från förra månaden att som konsumerande kund är det ett klokt val att binda elpriset.

 

Elpris juli

Elprisområde

1

2

3

4

Månadspris

37,67

37,64

37,87

40,45

Elcertifikat

2,09

2,09

2,09

2,09

Pris exkl. moms

39,76

39,73

39,96

42,54

Pris inkl. moms

49,70

49,66

49,95

53,18

Här kan du se vilket elprisområde du tillhör (extern länk).

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus