GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Här kan du som har rörligt elpris se prognosen för pågående månads elpris.

Risk för ännu högre elpriser i december

Med två kärnkraftverk som inte går med full kapacitet, och väderprognoser som spår kyla och dåligt med vind, ser elpriserna ut att nå nya höjder.

Vilket elområde tillhör jag?

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

Om elpriset oktober 2022

Oktober månad skiljer sig betydligt mer från september än vad på förhand förväntades. Torrt, vindstilla och varmt väder byttes ut mot ett blötare och blåsigare scenario.   

Däremot hölls sig temperaturen fortsatt på en hög nivå sett till perioden vilken har varit en strak prisdrivare under månaden. Temperaturen har varit cirka 4–5 grader över normal under hela oktober, detta gör att energikonsumtionen inte steg lika mycket och att behovet för uppvärmning inte var lika stort. Samtidigt så har det varit många blöta dagar och vindproduktionen har varit på en hög nivå vilket gjort att spotpriset sjunkit. Innan oktober månad började stängde terminskontraktet på 176 euro/MWh, marknaden förväntade sig då att priset för oktober skulle landa kring 1,8 kr/KWh, utfallet för oktober blev cirka 80 öre/KWh.

Sett till terminsmarknaden har det lägre sportpriset haft effekt på vad nästkommande månad och kvartal förväntas levereras till. En annan faktor till det prisfall vi har haft är att gaspriserna har sjunkit. En stor del till prisuppgången på el under året har varit på grund av gasprisernas kraftiga uppgång till följd av kriget som pågår i Ukraina. Gaslagernivåerna i Europa är däremot välfyllda. Då det varit varmt även på många håll i Europa har det likt Norden inte behövts lika mycket energi, det gör att gaslagren håller sig på en hög nivå. Närmaste kvartal Q1-23 har under oktober månad fallit med 156 Euro/MWh eller cirka 1,6 Kr/KWh.  Än så länge har vi inte sett någon kyla på riktigt och det är fortsatt oklart hur mycket det skulle slå på priserna när det väl slår in. Men det som kan sägas är att situationen för vatten och gasproduktion ser betydligt bättre ut just nu än för en månad sedan.  

På politisk nivå presenterade den nytillsatta regeringen ett beslut på hur konsumenter skall kompenseras för sin elförbrukning. Denna kompensation kommer enbart att appliceras för de förbrukare i de södra delarna av Sverige, SE3 och SE4 området.  I SE3 får man 50 öre per KWh för förbrukat under oktober 2021 till september 2022. SE4 får 79 öre per KWh för förbrukat under oktober 2021 till september 2022.

 

 

   

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

 

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% förnybar el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up