GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 54,61 55,47 92,75 113,94
Elcertifikat 0,33 0,33 0,33 0,33
Påslag 2,90 2,90 2,90 2,90
Pris exkl. moms 57,84 58,70 95,98 117,17
Pris inkl. moms 72,30 73,38 119,98 146,46
Baseras på medelpris för april 2022
För dig som privatperson tillkommer en fast årsavgift på 450 kr/år

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

Elpriset april 2022

April månad präglades av en försämrad hydrologisk balans, kyligare temperaturer än normalt och fortsatta oroligheter i omvärlden. Detta kokar ihop till att prisbilden fortsatt är på en betydlig högre nivå för perioden än vi sett historiskt. 

Medelspoten för april månad i system landade på 133,80 €/MWh vilket är något lägre än mars månad men fortsatt på en hög nivå. Områdespriserna i de södra delarna av landet var däremot under systempris vilket hör till ovanligheten, systempriset har under april månad påverkats av bristande vattentillgångar i de södra delarna av Norge som har varit den bidragen orsaken till det höga spotpriset. 

Just den hydrologiska balansen har under hela månaden fallit tillbaka till ett större underskott. I början av april var den hydrologiska balansen, som är summan av nederbördsmängd och snömagasinen, nästan i balans. Men eftersom temperaturerna har varit under normala för perioden och nederbörden lyst med sin frånvaro har hydrobalansen fallit tillbaka mot -10 TWh i förväntat utfall. 

Dessa faktorer, tillsammans med höga gas- och kolpriser, har tryckt upp terminerna både på kort och lång sikt. Värt att notera är att nästkommande år stigit mer än fronten vilket också är ovanligt. En större aktör på marknaden gick under april månad ut i ett pressmeddelande och berättade att bolaget skulle minska sin hedge för sin produktion. Detta fick marknaden att trycka upp priset, då tolkningen av nyheten var att det skulle finnas mindre volym att köpa. Analytiker i marknaden anser också att det finns risk för energibrist under nästkommande år vilket också fick priserna att stiga.   

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för varje månad respektive år.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up