GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 25,02 24,22 94,73 129,69
Elcertifikat 0,32 0,32 0,32 0,32
Påslag 6,90 6,90 6,90 6,90
Pris exkl. moms 32,24 31,44 101,95 136,91
Pris inkl. moms 40,30 39,30 127,44 171,14
Baseras på medelpris för juli 2022
För dig som privatperson tillkommer en fast årsavgift på 450 kr/år

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

Elpriset juni 2022

Under juni månad var prisbilden fortsatt hög både för terminspriserna och för spotpriset. 

Medelpriset för det nordiska spotpriset blev 116,12 Euro/MWh vilket är cirka 3 euro högre än medelpriset för maj. Juni präglades av en fortsatt låg hydrologisk balans, lägsta noterade siffran var -13 TWh ifrån början av månaden. Hydrologin förbättrade sig med tiden och var kring -5 TWh i slutet av månaden.

Det som har haft störst påverkan på terminspriserna har varit bränslemarknaden, och framför allt gasen. Under juni månaden fick Nord Stream 1, gasledningen som levererar gas från Ryssland till Tyskland, ett tekniskt fel vilket drog ner möjligheten av leverans av gas. Det skapade en oro kring hur välfyllda gaslagerna kan bli till vintern. Det tekniska felet går att reparera men till följd av sanktionerna mot Ryssland sitter en komponent fast i Kanada och kan inte levereras. Kanada har meddelat att de kommer att göra ett undantag för komponenten, men det finns inget datum klart för levererans. Under juli pågår även underhåll på Nord Stream 1 och aktörer i marknaden är oroliga att gasen inte kommer komma tillbaka efter det, vilket har tryckt upp priserna ytterligare. 

Ser vi till Q4-22 som är närmaste kvartal och även vinterkvartal har det stigit med närmare 90 Euro per MWh sedan juni månad startade och handlas kring 200 Euro/MWh. Nästkommande helår, YR-23, handlas kring 110 euro per MWh nästa 30 euro sedan junis start.  

   

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för varje månad respektive år.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% förnybar el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up