GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.

Här kan du som har rörligt elpris se prognosen för pågående månads elpris.

Vilket elområde tillhör jag?

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

Elpriset februari 2023

Det milda väderläget som vi såg i januari höll även i sig under februari månad. Februari gav mycket blåsigt väder vilket ledde till en ökad vindkraftsproduktion. 

Under månaden producerade således vindkraften för första gången lika mycket el som kärnkraften under en månad. Kraftslagen stod för vardera 27% av elproduktionen i helhet.  Detta sammantaget gav lägre spotpriser än vad vi såg för månaden innan.  För det gemensamma nordiska spotpriset blev snittet 82 EUR (91 EUR för januari). Tittar man på de södra svenska prisområdena så såg man även där en nedgång (SE3 74 EUR i jämförelse med 83 EUR och för SE4 92 EUR mot 93 EUR).  

På de finansiella marknaderna för el så har vi under månaden sett ganska stora rörelser. Inledningsvis i februari fortsatte prisfallet från föregående månad dock vände trenden i och med att man i väderprognoserna såg högtryck och torrt väder komma. Det i sin tur verkade inte positivt på det redan existerande underskottet i den hydrologiska balansen. Därmed en ganska stark utveckling av el terminerna under månaden. Dock för gasen har vi fortsatt sett en nedgång på priserna under månaden. Det milda väderläget och välfyllda gaslager håller emot en större uppgång.

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

 

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

Läge att se över ditt elavtal?

Oavsett om du vill ha rörligt, mixat eller fast elpris har vi schyssta avtal för dig som privatperson. Vi erbjuder 100% förnybar el, en prisad kundservice och rabatt för nya kunder.
icon-closechevron-disc-rightmenu