GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Elområde 1 2 3 4
Rörligt elpris 58,18 57,77 99,71 126,47
Elcertifikat 0,34 0,34 0,34 0,34
Påslag 4,90 4,90 4,90 4,90
Pris exkl. moms 63,42 63,01 104,95 131,71
Pris inkl. moms 79,28 78,76 131,19 164,64
Baseras på medelpris för november 2021
För dig som privatperson tillkommer en fast årsavgift på 390 kr/år

Här kan du se vilket elområde du tillhör (extern länk)

Elpriset november 2021

November månad var till största del mild och nederbördsrik vilket innebar en hög tillrinning till vattenmagasinen. Den hydrologiska balansen förbättrades avsevärt under månaden och det stora underskottet vi såg tidigare under hösten minimerades i stadig takt. I slutet av månaden fick vi dock ett väderskifte till betydligt kallare temperaturer och torrare utsikter. Majoriteten av nederbörden som prognostiserades föll i form av snö vilket inte innebär en omedelbar tillrinning till vattenreservoarerna. 

Återigen vände den hydrologiska balansen mot ett växande underskott. Kallare temperaturer ger ett ökat behov av el i systemet och då vindkraften stundtals inte producerar (infaller oftast vid de kallare temperaturerna) har vi sett stora variationer i pris dag till dag på spotmarknaden. Det har även inneburit historiskt stora skillnader i pris mellan norra och södra Sverige.   

Terminsmarknaden har under månaden gått väldigt starkt och priserna har fortsatt stigit. Väderutvecklingen och de höga spotpriserna tillsammans med den starka prisutvecklingen på bränslemarknaderna och utsläppsrätterna har styrt utvecklingen av kontrakten på den nordiska elmarknaden. För både kol och gas har vi mycket låga lagertal vilket skapar en stor oro inför kommande vinter. Samtidigt uppstår nya orosmoln kring den nya muterade virusvarianten av Covid-19 där rädslan för nya nedstängningar kanske skulle kunna motverka de annars så starka marknaderna. 

 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Prishistorik för rörligt elpris

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

Prisutveckling av elcertifikat senaste 12 månader

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up