GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anvisningsel eller anvisat elpris

Om du ansluter dig till elnätet utan att aktivt välja ett elhandelsavtal så får du automatiskt ett anvisningsel-avtal (anvisat elpris). Det anvisade avtalet gäller tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid. 

Vid en elnätsinstallation eller om du är nyinflyttad och därefter inte gör ett aktivt elhandelsavtal får du ett Anvisningselavtal. Avtalet löper vidare men om du vill göra ett annat val av elhandelsavtal har du 14 dagars uppsägningstid på avtalet med anvisat elpris. Oftas lönar det sig att välja ett annat avtal då det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser.
 
Med start 1 februari 2019 har vi en ny prismodell för anvisat pris. Den rörliga delen av anvisningspriset följer utvecklingen på elmarknaden och ändras varje månad. I priset ingår myndighetsbaserade kostnader för balanskraft, avgifter till Svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och andra pålagor samt ett påslag om 12,5 öre/kWh. Fast avgift är 480 kr/år. På fakturan får du i efterhand information om priset för respektive månad.

Du har, enligt allmänna avtalsvillkor, rätt att säga upp avtalet med anledning av den ändrade prismodellen. Alla priser är inklusive moms. 

Anvisat pris
Baseras på medelpriset för mars 34,53 öre/kWh
Jämförpris
2000 kWh 58,53 öre/kWh
5000 kWh 44,13 öre/kWh
20000 kWh 36,93 öre/kWh

Har du anvisningsel?

Om du har anvisningsel kan du byta till ett bättre elavtal när du vill, oavsett var du är kund i dag.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus