GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tänk:Om - Stipendiet för hållbara idéer

Grattis till årets stipendiater!

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor.

Efter att juryn gjort sina val har tre stycken projekt tilldelats 2021 års Tänk:Om-stipendie. Se deras presentationer nedan.

Förutom äran beviljades stipendiaterna de summor de ansökt för att kunna ta sina projekt till nästa nivå. Sammanlagt fördelades 428 000 kronor på de tre vinnarna. 

I och med att dessa tre projekt prisas har vi nu spräckt 100-gränsen - sedan 2009 har vi delat ut 7,8 miljoner kronor fördelat på 101 stycken stipendiater. 

Så här går processen att utse vinnare till;

 • 1. Vår jury väljer ut ett eller flera projekt som tilldelas Juryns val, det vill säga ett stipendium.

 • 2. Därefter väljs ytterligare bidrag ut som går vidare till omröstningen Folkets röst. Där kan allmänheten rösta fram sin favorit. 

 • 3. Vinnarna belönas med stipendium.

Få inspiration av fler tidigare vinnare

Vilka idéer kan få Tänk:Om-stipendiet?

Hållbara idéer kan se ut på många olika sätt och komma från olika håll. Därför är det möjligt för privatpersoner, föreningar såväl som företag att söka Tänk:Om-stipendiet.

I utdraget ur riktlinjer och stadgar kan du läsa mer om vilka som kan söka. Där står bland annat följande:

Projekt inom något av följande tre områden kan tilldelas stipendiet.

 • Teknikutveckling; Utveckling av ny teknisk lösning eller modifiering av befintlig teknisk lösning inom energiområdet.

 • Kunskapsutveckling; Projekt med avsikt att komma till ny kunskap inom ett specifikt energiområde eller beteendeförändringar kring energi.

 • Informationsspridning; Spridande av befintlig kunskap till allmänheten eller nya målgrupper.

Låt inte idéerna fastna i byrålådan, förverkliga dem med hjälp av oss!

Det finns många utmaningar för ett hållbart energisystem, som vi hoppas att du vill vara med att lösa. Här är några exempel på områden inom vilka vi gärna vill få in ansökningar. Se det som inspiration, låt dig inte begränsas!

Har du idéer kring: 

 • Resurser och avfallshantering, som exempelvis hur vi kan minska mängden fossil plast som går till förbränning? 

 • Energieffektivisering, eller hur vi bättre kan utnyttja spillvärme som finns i samhället?

 • Biologisk mångfald, färskvattenanvändning eller kemikalieanvändning i energisektorn, eller hur våra anläggningar lokalt kan bidra till en bättre närmiljö? 

 • Hur vi underlättar övergången till ett förnybart energisystem, hur vi kan minska effekttoppar, hur vi kan öka produktionen av förnybar energi eller minska beroendet av fossil energi? 

 • Hållbara transporter, utveckling av till exempel elektrifiering? 

 • Styrmedel, ekonomi och affärsmodeller, för att påverka ny teknik och ändrat beteende?

Eller har du andra idéer med anknytning till energi som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle? Välkommen att söka vårt stipendium!

 

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande:
• Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
• Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
• Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

Det går alltså inte att söka stipendiet för att exempelvis sätt upp solceller på sin egen villa, om det inte bidrar till spridningen av kunskap eller utvecklingen av ny teknik.

Absolutely.

2021 års jury

I juryn hittar du personer med bred erfarenhet inom flera olika områden. Två hållbarhetschefer, en hållbarhetsdriven VD och en doktor i Energi och Miljö. Tillsammans delar de den tuffa uppgiften att välja ut vinnare av Tänk:Om-stipendiet.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up