GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tänk:Om - Stipendiet för hållbara idéer

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor. Nu är det dags att ansöka om årets stipendie!

2020 är ett speciellt år med tanke på coronapandemin som utöver de hälsomässiga konsekvenserna också inneburit att ekonomi och entreprenörskap drabbats hårt. Därför anser vi det extra viktigt att även i år belöna nyskapande projekt som kan komma många till nytta, eftersom arbetet mot ett mer hållbart samhälle är för viktigt för att pausa. Vi kommer att dela ut totalt 800 000 kronor som fördelas mellan de olika stipendiaterna. 

Sista ansökningsdag är 13 september 2020.

Stipendiet grundades 2009 och sedan starten har 92 projekt belönats och 6,7 miljoner kronor delats ut. 

Så här går processen att utse vinnare till;

  • 1. Vår jury väljer ut ett eller flera projekt som tilldelas Juryns val, det vill säga ett stipendium.

  • 2. Därefter väljs ytterligare bidrag ut som går vidare till omröstningen Folkets röst. Där kan allmänheten rösta fram sina favoriter. 

  • 3. Vinnarna belönas med stipendium.

Se fler tidigare vinnare

Vilka idéer kan få Tänk:Om-stipendiet?

Hållbara idéer kan se ut på många olika sätt och komma från olika håll. Kanske är du en mjukvaruutvecklare med en smart app-idé som lär barn om hållbarhet? Kanske är du en konstnär som vill skapa en upplevelse kring energianvändning? Vem som helst kan söka. Låt inte dina eller era idéer fastna i byrålådan, förverkliga dem med hjälp av oss!

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande

  • Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
  • Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
  • Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

 

FAQ - Vanliga frågor och svar

Grundkriteriet är att alla idéer ska bidra till något av följande:
• Utveckling av ny teknik eller tjänst som bidrar till ett mer hållbart samhälle.
• Effektivare energianvändning, ökad produktion från förnybara källor eller minskad användning av fossil energi.
• Sprida kunskaper om hållbarhet och hållbar livsstil.

Det går alltså inte att söka stipendiet för att exempelvis sätt upp solceller på sin egen villa, om det inte bidrar till spridningen av kunskap eller utvecklingen av ny teknik.

Absolutely.

2020 års jury

I juryn hittar du personer med bred erfarenhet inom flera olika områden. Två hållbarhetschefer, en hållbarhetsdriven VD och en doktor i Energi och Miljö. Tillsammans delar de den tuffa uppgiften att välja ut vinnare av Tänk:Om-stipendiet.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down