GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Helios Innovations

Stipendiat 2020

Stipendiat: Helios Innovations

Projektnamn: Avsaltning med hjälp av restvärme från tunga industrier.

Projektbeskrivning: Helios Innovations har utvecklat en ny avsaltningsteknik som kan rena havsvatten med hjälp av restvärme från tunga industrier.

Industrier förbrukar globalt ca 20% av allt sötvatten samtidigt som ungefär 50% av all världens energi går förlorad som restvärme. Med Helios Innovations nya teknik kan industrier ta tillvara på sin egen överskottsvärme och bli självförsörjande vilket skulle både spara vatten för oss människor och öka industrins lönsamhet. Genom att använda restvärme som energikälla kan vi drastiskt minska kostnaderna för avsaltning och rena vatten billigare än kommunalt kranvatten. I det här projektet ska vi försöka rena hundratusentals liter vatten varje dag med hjälp av överskottsvärme från  industrier. 

Juryns motivering: Tänk om det skulle vara möjligt att avsalta vatten med hjälp av överskottsvärme? Brist på sötvatten kommer att bli en stor utmaning för mänskligheten. Att kunna avsalta havsvatten energieffektivt, till låg kostnad och med hjälp av överskottsvärme skulle kunna göra stor skillnad.

Helios Innovations

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu