GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kvalitet

Som göteborgarnas energibolag arbetar vi med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Till stöd i vårt förbättringsarbete har vi ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Ett ledningssystem handlar till stor del om ordning och reda. Med en bra struktur där alla vet sin uppgift kan vi koncentrera oss på att utvecklas och bli ännu bättre.

Certifieringen säkerställer för dig som kund eller någon annan av våra intressenter att vi har strukturerade och systematiska rutiner för viktiga arbetssätt, att vi arbetar med att öka kundtillfredsställelsen, verka för en hållbar utveckling och en säker arbetsmiljö. Arbetet granskas av utomstående part. 

I vår strävan efter att hela tiden bli bättre använder vi verktyg som omvärldsbevakning, riskbedömning, processutveckling, förslagsverksamhet, revisioner, måldelning och balanserad uppföljning.

icon-closechevron-disc-rightmenu