GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
2019

Rösta med plånboken

Stipendiat: Rebecca Månsson

Projektnamn: Rösta med plånboken

Projektbeskrivning: ”Rösta med plånboken”- en podcast där du som konsument får reda på mer om hur företag och entreprenörer jobbar med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter - något du indirekt kan bidra till när du köper en vara eller anlitar en tjänst. Projektet syftar till att upplysa människor om att de kan påverka sin omvärld genom att ”rösta med plånboken”, och därmed medvetandegöra sina val.

Juryns motivering: Tänk om alla kunde få veta hur pengar påverkar miljön och samhället? Hur vi investerar våra pengar och hur vi konsumerar har stor påverkan. Denna stipendiat vill göra analysen som många inte hinner eller orkar göra själva. ”Rösta med plånboken” kommer hjälpa och inspirera fler att göra mer hållbara val.  

Rebecca Månsson ligger bakom Rösta med plånboken, ett av juryns val till Tänk:om-stipendiet 2019.

Tänk:Om du är vår nästa stipendiat?

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu