GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Nanoheat
2019

Solariton

Tänk om vi kunde utnyttja solenergin till att värma glas genom nanoteknik? 

En teknologi som utnyttjar solenergin för att producera värme med nanoantenner, utvecklad av forskare vid Göteborgs Universitet. Nanoantennerna kan placeras på transparenta ytor utan att ändra på ytans optiska egenskaper. Teknologin kan till exempel användas på fönster och glasfasader för att reducera enorma värmeförluster som byggnader upplever i kallt klimat, och därmed minska energiförbrukning och behovet av fossila bränslen. Nu vill tre studenter ta den här tekniken vidare. De har en fungerande prototyp och vill använda stipendiet för att möjliggöra tester av större prototyper och få teknologin att uppnå sin fulla potential.

Juryns motivering: Tänk om vi kunde utnyttja solenergin till att värma glas genom nanoteknik? En spännande teknik som ännu befinner sig på forskningsstadiet.  Att kunna minska energiförlusterna i byggnader är en av möjligheterna om den blir verklighet.

Tänk:Om du är vår nästa stipendiat?

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu