GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Två män sitter framför en datorskärm fylld med kod.
2020

Rebase Energy

Stipendiat: Greenlytics

Projektnamn: Rebase Energy

Projektbeskrivning: Data och artificiell intelligens har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. Idag är tyvärr mycket kunskap gömd som proprietära algoritmer hos teknikföretag och det är svårt att få insikt om vilka problem som är viktiga att lösa för en utomstående data scientists. Detta projekt ämnar till att skapa en öppen plattform för data scientists där idéer och kod som bidrar till ett hållbart energisystem kan delas. På så sätt kan vi öka utnyttjandegraden av data och AI inom energibranschen och accelerera omställningen till ett hållbart energisystem!

Juryns motivering: Tänk om det fanns en global plattform för forskare och programmerare där det var möjligt att bidra till ett hållbart energisystem? IT-frågor och även AI kommer att bli centrala för att kunna övergå till ett förnybart energisystem. Att kunna dela denna kunskap globalt skulle underlätta omställningen.

Greenlytics

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu