GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
2020

Acty

Stipendiat: Acty

Projektnamn: Acty

Projektbeskrivning: Acty vill skapa en standard för hur investerare jobbar med hållbarhet. Målet med idén är att bygga en plattform som möjliggör för alla investerare att använda sitt aktiekapital till att påverka företag i en hållbar och etisk riktning. På sikt väntas plattformen bidra till att kapital allokeras till företag som deltar i den gröna omställningen, vilket är nyckeln till världens hållbarhetsutmaningar.

Juryns motivering: Tänk om vi kunde påverka företag i en hållbar riktning med hjälp av investerade pengar? Hur våra pengar investeras spelar stor roll för vårt ekologiska fotavtryck. Skulle exempelvis investeringar i fossil energiproduktion minska med ökat hållbarhetsengagemang från aktieägare?

Team Acty: Frida Femling, Anton Ljung och Simon Kristiansson

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu