GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hållbarhet

Det räcker inte att bara tänka hållbart. Vi kan, vill och måste också agera.

Vill du fördjupa dig mer?

Hållbarhetsredovisning

Att arbeta hållbart är en ständigt pågående process i allt vi gör.  Det handlar om våra samarbeten, val av lösningar, ansvarsfulla inköp och en säker arbetsmiljö.

För att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle arbetar vi långsiktigt och målmedvetet. Vår strategiska plan anger riktningen och bemöter våra intressenters krav och förväntningar. Vår omvärld är i ständig förändring och vi tar löpande in och analyserar vad som händer inom miljö, teknikutveckling, politik, ekonomi och inom andra relevanta samhällsområden.

Eric Zinn

Eric Zinn, Hållbarhetschef

"Hållbarhet handlar inte bara om klimatet. För mig handlar det lika mycket om att kunna sova gott på natten utan oro för att jag försummar det som är viktigt i livet. Att ta ansvar för framtiden" - Har du frågor om hållbarhet?

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Ekonomi

  • Hur vi investerar i infrastruktur
  • Att bidra till relevant forskning och utveckling

Ekologi

  • Utsläpp till luft och klimatpåverkan
  • Råvaruanvändning
  • Energianvändning

Socialt

  • Erbjuda en trygg anställning och vara en attraktiv arbetsgivare
  • Säkerställa en sund och säker arbetsmiljö
  • Främja mångfald och jämställdhet
  • Engagera oss i det lokala samhället
  • Tillgänglighet och tillförlitlighet i våra nät

 

Sponsring & samarbeten

Göteborg Energi vill vara med och skapa en levande och grönare stad. Därför är vi också glada och stolta över att hållbarhet är en röd tråd i våra sponsorsamarbeten. Vill du ansöka om sponsring? Läs mer här!

Tänk:Om

Ansök om ekonomiskt stöd för din hållbar idé!

Har du en hållbar idé som du vill förverkliga? Låt den inte ligga kvar i byrålådan – genomför den med stöd av Göteborg Energi. Med stöd från vår miljöfond Tänk:Om kan du som har innovationer kopplade till hållbarhet ansöka om ekonomiskt stöd.

  Vill du veta mer?

I vår Hållbarhetsredovisning hittar du mer information om vårt arbete.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus