GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hållbarhet

Det räcker inte att bara prata om hållbarhet. Som göteborgarnas eget energibolag måste vi också agera.

Att arbeta och tänka hållbart är en mycket viktig del av allt vi gör.  Det handlar om våra samarbeten, integration och jämställdhet, val av lösningar, ansvarsfulla inköp och självklart en säker arbetsmiljö.

Har du frågor om hållbarhet?

Kontakta vår hållbarhetschef Eric Zinn!

"Nu växer Göteborg kraftigt och vi satsar stort för att se till att så många som möjligt även i framtiden ska ha tillgång till vårt resurseffektiva och klimatsmarta system."

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

”Hållbarhet för mig är när ekonomi och miljö går hand i hand.”

Martin, anläggningsägare på Göteborg Energi

Så gör vi staden mer levande

En viktig del i vårt arbete är hur vi väljer våra sponsringssamarbeten. Våra partners delar våra värderingar och hjälper oss bidra till ett hållbart Göteborg.
icon-closechevron-disc-rightmenu