GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En laptop-dator med Sinoms analysverktyg på skärmen.
2021

Sinom

Stipendiat: Sinom AB

Projektnamn: Sinom - Ett enkelt och intuitivt webbverktyg för underhålls- och renoveringsplanering med ett livscykelperspektiv

Projektbeskrivning: Klimatkrisen och åldrande byggnadsbestånd sätter allt större press på fastighetsägare att renovera sina byggnader för att minska energibehovet och koldioxidutsläppen. Omfattningen av detta problem är svår att hantera med dagens manuella och kortsiktiga planeringsmetoder. Med planeringsverktyget Sinom och dess unika optimeringsalgoritm kan fastighetsägare snabbt och enkelt generera fleråriga investeringsplaner för sina byggnader. Dessa planer optimeras och utvärderas baserat på resulterande livscykelkostnader och energi- och koldioxidutsläpp, vilket gör det möjligt att planera underhålls- och renoveringsåtgärder i linje med renoveringsbudgetar samt energi- och klimatmål.

Juryns motivering: Tänk om det fanns ett smartare sätt att renovera rätt? Det åldrande fastighetsbeståndet är en tilltagande energitjuv. Men hur ska man få en bra överblick och prioritera rätt i fastighetsbolagens stora bestånd? Med stipendiatens algoritm optimeras och prioriteras renoveringsbehoven för att skapa ett bra och lättförståeligt beslutsunderlag för att minska energi- och klimatpåverkan! 

Teamet bakom Sinom.

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu