GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Utställning på Världskulturmuseum med Klimatvisionen.
2018

Hur går det för Svalna?

Allt fler är intresserade av att förstå hur olika samhällsförändringar skulle kunna påverka Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vad händer med utsläppen om alla byter till elbil, äter mer växtbaserat eller köper mindre kläder? Med verktyget Klimatvisionen ville David Andersson och hans kollegor på bolaget Svalna visa på precis detta – och Tänk:Om stipendiet gav dem den möjligheten.

På frågan om David, som arbetar som forskare vid Göteborgs universitet, kan ge en kort beskrivning av Klimatvisionen som verktyg drar han på smilbanden och säger:

- Jag är genuint dålig på att ge korta svar – jag är ju forskare.

David gör ändå ett gott försök och förklarar att verktyget består av en interaktiv grafik där man på ett pedagogiskt sätt kan se vilka konsekvenser livsstilsändringar kan göra för klimatet.

- Klimatvisionen är ett scenarioverktyg där användaren själv kan undersöka hur olika samhällsförändringar skulle kunna bidra till att minska utsläppen. Hur påverkas utsläppen av om alla plötsligt skulle bli vegetarianer, exempelvis.

Från PowerPoint till beta

Idén till att skapa Klimatvisionen fick David från en kollegas PowerPoint. Presentationen hade David lånat för att han tyckte den var pedagogisk i hur den visade utsläppsminskningar från effektivisering, arbetstidsförkortning och konsumtionsförändringar över tid. 

- Jag började fundera på om man kunde göra något mer av dessa grova framtidsbilder. Något interaktivt där man själv får testa sig fram, fundera och reflektera. 

I och med att Klimatvisionens syfte var att informera folk och ge dem nya insikter blev det viktigt för David och hans team att snabbt få en första version redo. Därmed släpptes verktyget redan innan det var helt färdigställt i en så kallad beta version. Klimatvisionen går därför att testa redan nu på Världskulturmuseet i Göteborg i utställningen ”Human Nature”.

Näst på tur för Svalna blir att göra en webb-version av verktyget, samt att ta den feedback de fått in om Klimatvisionen och utveckla dess funktioner. David berättar att flera kommuner har hört av sig och vill ha egna touchskärmar med verktyget uppsatta på bibliotek och i andra offentliga utrymmen. 

David Andersson arbetar med Svalna 20% av sin arbetstid, resten ägnar han åt forskning vid Göteborgs universitet.

Davids tankar om Tänk:Om

Att söka hållbarhetsstipendiet är något som David säger att han självklart rekommenderar.

- Det var extremt smidigt att söka Tänk:Om. Jag har skrivit ansökningar till stipendier som är ofantligt mycket mer komplicerade. Det här tog bara någon timme.

David förklarar att Klimatvisionen egentligen är ett sidoprojekt för Svalna, vars huvudfokus i själva verket ligger på att utveckla en applikation som informerar användaren om hens egen klimatpåverkan genom att analysera personens köphistorik. 

- Så visst, Klimatvisionen är ett sätt för oss att hjälpa människor att förstå vilka förändringar som behövs på samhällsnivå snarare än i deras egna liv. Det passar inte direkt in i vår affärsmodell men bidrar till en annan nytta, vilket var kul att Göteborg Energi också såg. Så har du en idé som kanske inte nödvändigtvis skapar hållbarhet direkt, men som ändå ger samhällsnytta är Tänk:Om även väl värt att söka. 

Juryns motivering: Världen står inför en stor utmaning för att begränsa uppvärmningen till max två grader. Flera åtgärder kommer att behövas och inte minst behöver vi människor ändra vårt konsumtionsbeteende. Svalna utvecklar Klimatvisionen, ett webbverktyg som ger användaren en förståelse för hur olika val påverkar och tydliggör kopplingen mellan plånbok och planet. Det ska vara enkelt att göra rätt och detta vill stipendiet stötta. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus