GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En processkarta över hur Mat4Greens projekt fungerar.
2021

Mat4Green Tech

Stipendiat: Mat4Green Tech AB

Projektnamn: Innovativ tillverkningsprocess av indium från primära och sekundära källor.

Projektbeskrivning: Indium är vanligt förekommande som halvledare i energi- och elektronikindustrin och används i tillverkning av solceller, LCD/LED och pekskärmar. Men resursbrist och otillräcklig återvinning gör att EU listar indium som en kritisk råvara. Projektet kommer att utveckla en innovativ demonstrationsprocess för indiumåtervinning och framställning av indiumföreningar. Vi kommer att tillverka indium-tennoxid genom återvinning av indium. Tänk:Om-stipendiet kommer att användas till utrustning för uppsamling och packning av indium-tennoxid. Tekniken bygger på flera års forskning inom pulvermetallurgi och återvinning av indium. Projektet görs i nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Juryns motivering: Tänk om de sällsynta metallerna i dagens solceller kan användas om och om och om igen? Produktionen av solceller växer enormt. Men den är beroende av det sällsynta grundämnet indium. Stipendiaterna utvecklar nu en teknik för att ta vara på indium i våra pensionerade solceller, för att ge liv åt nästa generations solceller och en av våra viktigaste framtida energikällor!  

Nils Bågenholm, Mat4Green Tech.

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu