GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Aqua Robur testar
2015

Aqua Roburs idé prisad på nytt

Den tidigare Tänk:om stipendiaten Aqua Robur Technologies belönas med 21 miljoner kronor i EU-pris för sin innovativa vattenövervakningslösning.

Bristen på rent dricksvatten är ett växande problem i stora delar av världen. Bara i Sverige uppskattas det att hela 24 procent av dricksvattnet går förlorat, till stor del på grund av läckor i rörsystemen. 

För att säkra tillgången på rent dricksvatten införde Europakommissionen nyligen Zero Power Water Monitoring – ett pris där den mest innovativa lösningen på vattenläckageproblemet vinner två miljoner euro, motsvarande drygt 21 miljoner kronor. Årets vinnare blev Aqua Robur Technologies, startat av bland andra Niklas Wicén från Chalmers Ventures.

– Det är väldigt glädjande att EU anordnar en sådan här tävling. Det visar att de tar vattenbristfrågan på allvar och att det finns ett stort behov av tekniska lösningar. Det faktum att vi vann trots tuff konkurrens från vassa företag från hela Europa är en stor bekräftelse för oss, säger Niklas Wicén, VD på Aqua Robur Technologies.

Vi vill öka medvetenheten om vattenläckage och betydelsen av att åtgärda dem.

Nicklas Wicén

Sensorer som hjälper till att hitta vattenläckor

Den vinnande produkten heter Fenix Hub och är en mikroturbin som omvandlar en liten del av vattenflödet till elektricitet som används för att ge ström åt lokala sensorer i rörsystemet. Sensorerna ger i sin tur vattenföretagen återkoppling i realtid om störningar, vilket gör det lätt att snabbt hitta och åtgärda problemen. 

Prispengarna kommer att användas för att göra Fenix Hub-tekniken tillgänglig för marknader över hela Europa och att utveckla vissa funktioner ytterligare.

– Aqua Robur Technologies har som mål att öka medvetenheten om betydelsen av att minska vattenläckaget. Inom fem till tio år hoppas vi att våra lösningar har bidragit till en varaktig förändring och att vi har säkrat tillgång till dricksvatten av hög kvalitet för både svenskar och andra européer, säger Niklas Wicén.

 

Aqua Robur blev Tänk:Om stipendiater 2015

Aqua Robur Technologies grundades 2015 av bland annat Martin Holm and Niklas Wicén på Chalmers. Samma år valdes de ut till en av Göteborg Energis stipendiater i dåvarande Miljöfonden (nu kallad Tänk:Om).

–Att få ett bidrag från Göteborg Energi så pass tidigt i vår process var ett viktigt steg för oss. Det visade omvärlden att det fanns externa aktörer som redan trodde på oss, säger Niklas Wicén.

Läs mer om Aqua Robur här www.aquarobur.se

Har ni en idé eller projekt som bidrar till en mer hållbar vardag? Sök vårt stipendium så kanske just er idé blir utvald av juryn.

Våra tidigare vinnare

icon-closechevron-disc-rightmenu