GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samarbeten och sponsring

Göteborg Energi arbetar för ett hållbart göteborgssamhälle. Detta innebär att vi långsiktigt arbetar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete löper också som en röd tråd genom vårt sponsorskap. Vi vill helt enkelt att även den delen av vår verksamhet är med i utvecklingen av Göteborg. 

Vi arbetar långsiktigt med våra samarbetspartners och har fram till utgången av Göteborg Stads jubileumsår 2021 inte möjligheten att ta emot nya ansökningar.

Se filmen om samarbetet med Göteborgs Stadsmission.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus