GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samarbeten och sponsring

Göteborg Energi arbetar för ett hållbart göteborgssamhälle. Detta innebär att vi långsiktigt arbetar för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete löper också som en röd tråd genom vårt sponsorskap. Vi vill helt enkelt att även den delen av vår verksamhet är med i utvecklingen av Göteborg. 

Se filmen om samarbetet med Göteborgs Stadsmission.

Söker du sponsorsamarbete med oss? 

Här hittar du mer information om vilka kriterier vi tittar på och våra riktlinjer för sponsorsamarbeten.

 

Ansökan om sponsring 

Vi har följande kriterier och prioriteringar när det gäller sponsorsamarbeten:

  • Vi söker tydliga och logiska kopplingar mellan sponsringsaktiviteterna och koncernens uppdrag - att förverkliga visionen om ett "Ett hållbart göteborgssamhälle". 

  • Vi prioriterar de sponsorskap som gagnar vårt uppdrag i göteborgssamhället - Att verka för en större energieffektivitet och minskad energiförbrukning.

  • Vi stödjer samarbeten med fokus på hållbarhet i de tre dimensionerna - ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

 

Avgränsningar 

  • Annonsering på arenor, dräkter och programblad är köpt exponeringsutrymme och betraktas inte som sponsring.

  • Politiska organisationer.

  • Enskilda individer.

 

Ansökan behandlas två gånger om året 

Vi behandlar inkomna sponsoransökningar vid två tillfällen under året, i januari och i augusti. 

Nästa ansökningstillfälle kommer vara 17 januari 2020.

Vår process i sponsorarbetet 

  1. Ansökan. Inkomna ansökningar behandlas två gånger per år.

  2. Beslut. Vår sponsorskommité rekommenderar samarbeten som sedan beslutas av VD/styrelse.

  3. Avtal.I avtalet ska det tydligt framgå vad som är sponsors åtagande och vad som är sponsormottagarens åtaganden.

  4. Utvärdering. Alla sponsorsamarbeten utvärderas årligen och följs upp utifrån de uppsatta målen.

Göteborg Energi följer Göteborgs Stads sponsorpolicy.

 

Dina personuppgifter

Din ansökan

Här ber vi dig specificera ändamålet med din ansökan
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up