GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborgs Stadsmission

Som huvudpartner till Göteborgs Stadsmission förser vi de sociala verksamheterna Gatljuset, Drottningtorget och S:t Johanneskyrkan med värme och ljus utan kostnad. 

Göteborgs Stadsmissions arbete, ambitioner och mål ligger väl i linje med vårt uppdrag att bidra till utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. En del i vårt uppdrag är att skapa en hållbar stadsutveckling med en social hållbarhet. Vi önskar att bidra till mindre sociala klyftor och utanförskap i vår stad och tror att vi kan underlätta Göteborgs Stadsmissions arbete väsentligt genom att stötta deras verksamhet med vår energi.

Läs mer om Göteborgs Stadsmission här.

icon-closechevron-disc-rightmenu