GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Göteborgsvarvet

Vårt partnerskap i Göteborgsvarvet är en långsiktig satsning för att göra evenemanget mer miljöinriktat och energigivande. Vi tillför kraft och energi till Göteborgsvarvets målgrupper på olika sätt innan, under och efter loppet. Vi ser även till att hela evenemanget drivs med förnybar el. 

Som löpare eller publik möter du Göteborg Energi på fyra Energistationer längs med banan. De är placerade vid Karl IX:s väg, Lindholmen, Nordstan och Vasagatan/Handels. 

Långsiktig satsning med fokus på förnybar energi
Under varvsveckan förbrukas cirka 10 000 kWh el och allt detta kommer från förnybara energikällor. För oss som arbetar för ett hållbart göteborgssamhälle är det viktigt att vi bidrar till utvecklingen av Göteborg som en hållbar evenemangsstad med fokus på förnybar energi. Samarbetet med Göteborgsvarvet är ett steg i vår långsiktiga satsning på idrott, hälsa och hållbarhet. Vi möjliggör också all datakommunikation under evenemanget. 

Läs mer om Göteborgsvarvet.

Bild: Henrik Sandsjö

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus