GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vetenskapsfestivalen

Den internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. 

Festivalen är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs nära 65 000 besök på festivalens 400 föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett 30-tal platser i Göteborg. Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap.

Läs mer om Vetenskapsfestivalen.

icon-closechevron-disc-rightmenu