GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Städbåten Ren-Ström

För att uppnå en mer ändamålsenlig och miljöriktig sophantering i kanalerna inom Vallgraven i Göteborg har Göteborgs Stad, Park- och Naturförvaltningen, valt att byta ut den tidigare dieseldrivna städbåten mot en eldriven båt, M/S Ren-Ström.

Syftet med elbåten stämmer väl överens med vår vision om ett hållbart göteborgssamhälle. Därför har vi valt att ingå ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad, Park- och Naturförvaltningen. Vårt åtagande innebär att vi står för framtagning, underhåll och kostnader för den laddstation som används för laddning av elbåten.

Vårt Göteborg skrev en trevlig artikel om M/S Ren-Ström år 2019.

icon-closechevron-disc-rightmenu