GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Nanoheat

Solariton

Tänk om vi kunde utnyttja solenergin till att värma glas genom nanoteknik? 

En teknologi som utnyttjar solenergin för att producera värme med nanoantenner, utvecklad av forskare vid Göteborgs Universitet. Nanoantennerna kan placeras på transparenta ytor utan att ändra på ytans optiska egenskaper. Teknologin kan till exempel användas på fönster och glasfasader för att reducera enorma värmeförluster som byggnader upplever i kallt klimat, och därmed minska energiförbrukning och behovet av fossila bränslen. Nu vill tre studenter ta den här tekniken vidare. De har en fungerande prototyp och vill använda stipendiet för att möjliggöra tester av större prototyper och få teknologin att uppnå sin fulla potential.

Juryns motivering: Tänk om vi kunde utnyttja solenergin till att värma glas genom nanoteknik? En spännande teknik som ännu befinner sig på forskningsstadiet.  Att kunna minska energiförlusterna i byggnader är en av möjligheterna om den blir verklighet.

Om Tänk:Om

Tänk:Om är stipendiet för idéer och projekt som bidrar till en mer hållbar vardag. Projektet är ett led i Göteborg Energis omfattande arbete med hållbarhet och miljöfrågor.

Framtidens hållbara samhälle är allas vårt ansvar och vi vet att det finns många goda idéer som bara väntar på att få växa. Kanske kan vi med ett stipendiebidrag få någon att gå från tanke till handling, och skapa morgondagens stad.

icon-closechevron-disc-rightmenu