GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nya smartare elmätare

Inom de närmsta åren kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare elmätare. Alla elmätare i vårt elnät ska vara utbytta innan 2025. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig.

Med den nya smarta mätaren får du som kund möjlighet till en mer detaljerad information om energianvändningen. Det hoppas vi ska inspirera till en mer flexibel elanvändning och därmed lägre kostnader. De nya elmätarna ökar förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion av till exempel solel. 

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2023-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att projektet kommer att medföra ökade avgifter.

Nu pågår upphandling av våra nya elmätare. Tidigast i början av 2021 kommer vi att veta vilken elmätare vi kommer installera hos våra kunder. Installation är planerad att ske under år 2023 och 2024.

Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.

Bytet av elmätarna sker under perioden 2023-2024. I samband med bytet kommer det ske ett mindre strömavbrott. För att förhindra störningar i verksamheter kommer vi att informera i god tid så att bytet planeras in. Bytet tar ca 15 minuter för privatpersoner men varierar för företag. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down