GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Nya elmätare

Nya elmätare

Inom de närmaste åren kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare versioner. Bytet ska vara klart innan 2025. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig.

Vi kontrollerar våra nycklar

Innan vi byter ut elmätaren i en fastighet behöver vi testa att våra nycklar fortfarande fungerar. Du kan därför se vår personal röra sig runt din fastighet. De har alltid legitimation och profilerade kläder på sig. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Med den nya elmätaren får du som kund möjlighet till en mer detaljerad information om energianvändningen. Det hoppas vi ska inspirera till en mer flexibel elanvändning och därmed lägre kostnader. De nya elmätarna ökar förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion av till exempel solel. 

Tryggare leverans med nya elmätaren

Vår - och din - nya elmätare, heter Omnia e-meter och levereras från Kamstrup. Den kommer att öka mängden mätdata och antalet parametrar som vi mäter utöver din elförbrukning.

Testa nya kundgränssnittet

Är du och ditt företag intresserade av att komma till oss och testa er tekniska lösning i kundgränssnittet (HAN-porten P1) på vår nya elmätare OMNIA eMeter?

Vi vet att flera olika företag håller på att ta fram adapterlösningar. Vi vill stödja utvecklingen och ge alla leverantörer samma möjligheter och därför behöver vi veta hur stort intresset är.

Vanliga frågor om elmätarbytet

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2023-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.

En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.

Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att projektet kommer att medföra ökade avgifter.

Vår partner för elmätarbytet är Kamstrup och dess underleverantör Eltel som kommer genomföra själva bytet av elmätare. Installation är planerad att ske under år 2023 och 2024. 

Processen ser lite olika ut beroende på var i din fastighet elmätaren sitter, men du kommer att få information i god tid innan mätarbytet äger rum hos dig. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.

 

Bytet av elmätarna sker under perioden 2023-2024. I samband med bytet kommer det ske ett mindre strömavbrott. För att förhindra störningar i verksamheter kommer vi att informera i god tid så att bytet planeras in. Bytet tar ca 15 minuter för privatpersoner men varierar för företag. 

Mätarbytena kommer att ske under 2023 och 2024.
 
Vi har många kunder som ska få sina mätare utbytta och förstår att intresset är stort. För att kunna genomföra ett så säkert och effektivt mätarbyte som möjligt kommer vi installera nya elmätare enligt den detaljerade installationsplan som vår leverantör tar fram på uppdrag av oss. Alla kunder kommer behandlas lika och få den nya elmätaren installerad i turordning med start i början av 2023.

Installation av de nya elmätarna kommer att ske 2023-2024. Vi har många kunder som ska få sina mätare utbytta och förstår att intresset är stort. För att kunna genomföra ett så säkert och effektivt mätarbyte som möjligt kommer vi installera nya elmätare enligt den detaljerade installationsplan som vår leverantör tar fram på uppdrag av oss. Vi kommer inte ha en kundspecifik pilot för att få testa mätaren tidigare än när man får den installerad enligt tidplanen.

Ja, det kan du. Vi installerar redan idag en mätare som klarar av att hantera egen producerad el för de kunder som vill producera egen el, till exempel solenergi.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus