GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljötillståndsansökan biokraftvärme Rya

För att kunna nå vårt mål om att 2025 erbjuda energi från förnybara och återvunna källor planerar vi att söka nytt tillstånd för vår befintliga anläggning för el- och värmeproduktion i Ryahamnen.

Vi vill komplettera med en bioångpanna som ansluts till befintlig ångturbin. Samtidigt vill vi anpassa anläggningen så att den ska kunna användas genom separat el- och värmeproduktion för att motverka kapacitetsbrist i elnätet. Ytterligare ändringar som planeras är att Rya kraftvärmeverk ska kunna användas flexibelt med mer eller mindre drifttid samt att flytande förnybara bränslen ska kunna användas på anläggningen.

Byggnaden för bioångpannan placeras på samma fastighet som Rya kraftvärmeverk, Rödjan 3:1. För anslutande system kommer även delar av Rödjan 727:18 att nyttjas. De sökta ändringarna innebär att total installerad effekt på anläggningen ökar från dagens 600 MW till högst 800 MW. Bioångpannan utformas för att kunna leverera totalt 140 MW värme och cirka 35 MW el. Bränsle är främst GROT, det vill säga skogsavfall från grenar och toppar, och RT-flis (flisad returträ). 

Exempellayout över en ny bioångpanna (mörkgrön byggnad i mitten på bilden) som ansluts till befintliga Rya kraftvärmeverk (vit byggnad) och befintlig skorsten. Från bränslemottagningen leds bränslet via inkapslat transportband till bränslesilos.

Fakta nytt tillstånd Rya kraftvärmeverk

  • Separat el-och värmeproduktion

  • Flexibel användning och flytande förnybara bränslen

  • Ny bioångpanna på fastighet Rödjan 3:1, anslutande system på Rödjan 727:18

  • Bioångpannans effekt är totalt 140 MW värme och ca 35 MW el

  • Bränsle bioångpanna: GROT och RT-flis

  • Beräknas preliminärt stå klar 2027

icon-closechevron-disc-rightmenu