GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Del av teamet bakom Compular AB.

Materialutveckling för en batteridriven framtid

Att kunna lagra energi är viktigare än någonsin. Med bra batterier kan vi färdas fossilfritt, undvika dippar i elförsörjningen och fortsätta att digitalisera vår värld. Hur kan vi snabba på utvecklingen av batterierna då? Lösningen kan ligga hos Tänk:Om vinnarna Compular. 

- Världen behöver bättre material, inleder Emil Krutmeijer när vi ber honom att berätta om sitt företags idé, vilket nyligen tog emot Göteborg Energis stipendium för hållbara idéer, Tänk:Om.

- I dagsläget är det ineffektiva processer som styr utvecklingen av nya, högteknologiska, material. Det blir många försök, men också många misstag innan forskare hittar rätt, berättar Emil vidare. 

Därför har Compular AB, företaget där Emil är affärsutvecklare, tagit fram en mjukvara som analyserar de molekylära strukturerna i material.

Patenterad metod

- Analysen sker varken på atomnivå eller på makroskopisk nivå utan snarare i den mellanliggande, supramolekylära nivån. Det är där bland de mest intressanta materialegenskaperna uppstår, förklarar Emil. 

Det finns nämligen få, eller inga, program som tittar på just denna skala med målet att utveckla, exempelvis, nya elektrolyter – vilket är en förutsättning för att skapa mer effektiva batterier. 

Compulars mjukvara går att använda för att analysera sammansättningarna i alla möjliga typer av nya material. Men till att börja med vill de titta närmare på batterier, vilket de ser är en marknad där utvecklingen kan, och behöver, snabbas upp.

Och framtiden?

Emil och hans fyra kollegor har stora ambitioner för framtiden. Med stipendiet från Tänk:Om har de större möjligheter att kartlägga marknaden för att skapa en så bra produkt som möjligt. Nästa steg, berättar Emil, blir att hitta samarbetspartners för att skapa ett pilotprojekt för produkten.

- Alla som jobbar med materialutveckling är vi intresserade av att prata med, menar Emil, och fortsätter:

- Speciellt företag som jobbar med material för batterier, så klart. Men vi är öppna för andra materialutvecklare också. Det är ju inte bara bra batterier som en hållbar värld behöver.

Tänk:Om du är vår nästa stipendiat?

Nästa ansökningsrunda öppnar under år 2021
Läs om Tänk:Om
icon-closechevron-disc-rightmenu