GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Höjd beredskap för coronavirus covid-19

Click here for English version.

Med anledning av att spridningen av coronaviruset covid-19 på nytt ökar har vi på Göteborg Energi höjt vår beredskap. Vårt fokus är att kunna garantera våra leveranser av el, värme, kyla, gas och stadsfiber, även vid en större smittspridning i samhället.

Detta innebär bland annat att vi säkrar vår bemanning och att vi följer de råd och riktlinjer som kommer från våra myndigheter. Vi följer utvecklingen noggrant och vi har ett löpande samarbete med Göteborgs Stad och andra centrala samhällsaktörer.

Några exempel på åtgärder är:

  • Vi säkerställer vår bemanning och tillgång till samhällsviktiga kompetenser så att vi kan klara våra leveranser även om ett stort antal medarbetare blir sjuka.

  • Vi för en aktiv dialog med våra leverantörer för att säkerställa tillgång på nödvändiga varor och tjänster.

  • Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att säkra leveranser till samhällsviktiga funktioner och särskilt till våra stora sjukhus.

  • Vår personal arbetar i så stor utsträckning det går på distans för att undvika trängsel i kollektivtrafik och minska antalet fysiska möten.

  • Vi för individuella dialoger med kunder som får ekonomiska problem relaterade till Covid-19 och försöker tillsammans hitta fungerande lösningar (mer information finns på Mina Sidor).

  • Vi öppnar upp möjligheten för medarbetare med sjukvårdsutbildning att vara tjänstlediga med lön för att stödja behovet av extra resurser inom vården.

Väntar du på ett besök från oss?

Våra tekniker som gör hembesök  är givetvis både friska och symptomfria. Är du sjuk och har ett inplanerat besök så ber vi dig ringa oss så bokar vi om din tid eller hittar en lösning för akuta ärenden.
 
Har vi ditt telefonnummer ringer våra tekniker upp dig strax innan den avtalade tiden.  Uppdatera gärna dina kontaktuppgifter på goteborgenergi.se/minasidor så att vi kan nå dig inför besöket.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar.

Du kan göra felanmälan dygnet runt.

Telefon 031-62 62 62.

Increased measures to support our customers during the COVID-19 coronavirus pandemic

Due to the COVID-19 pandemic, we at Göteborg Energi  are increasing our safeguard measures to support our customers. Our focus has been, and will always be, to ensure the delivery of electricity, heating, cooling, gas and city fibre, even during disruptions. 

This means that our number one priority is the wellbeing of our team members and that we follow the advice and guidelines of our authorities, among other measures. We follow development closely and we have ongoing collaboration with the City of Gothenburg and other key community actors.

Are you expecting a visit from us?

Our technicians conducting in-home visits will only be dispatched to your homes if they are healthy. Important: Please call us to reschedule if you are unwell, or have been in contact with anyone who is unwell.

Our technicians will call you prior to the agreed time, should we have your phone number. Please update your contact details at goteborgenergi.se/minasidor so that we can reach you before our visit.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus