GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elstödet

Stöd till dig som elanvändare

Vad var elstödet?

Mars 2024 

Under vintern 2022/23 steg elpriserna i Europa till nivåer man inte tidigare sett. Orsakerna var flera: små eller inga gasleveranser från Ryssland, en extra kall vinter, kärnkraftsverk under revision och låga vattendepåer.
 
Som ett svar på de ovanligt höga elpriserna tog regeringen fram två elstödspaket, med olika fördelningskriterier, som delades ut under 2022 respektive 2023.

Originalinformation på denna sida uppdaterades senast 17 maj 2023.

Energistöd företag

Hur mycket får jag i elstöd?

Logga in på Mina sidor och ta reda på hur mycket du eventuellt är berättigad att få i elstöd för perioden oktober 2021 till september 2022 (Elstöd 1 - gäller endast elområde 3 och 4) respektive november-december 2022 (Elstöd 2 - gäller hela Sverige. 

När får jag mitt elstöd?

Utbetalningarna för elstöden görs av Försäkringskassan baserat på de uppgifter nätbolagen rapporterat in. 

Elstöd 1 började betalas ut med start 20 februari och bör ha nått de flesta.

Elstöd 2 börjar betalas ut i slutet av maj, målet är att alla berättigade ska ha fått sitt stöd utbetalt senast 9 juni.

Om du registrerat ditt bankkonto hos Swedbank senast 10 maj får du pengarna till ditt angivna konto. Om du inte registrerat konto hos Swedbank men har konto hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kommer pengarna dit.

Frågor och svar om elstödet

Är du elnätskund hos Göteborg Energi loggar du in på Mina sidor för att se din elanvändning. Vi har även gjort en uträkning som visar hur mycket du kommer få i elstöd.

Tillhör du inte Göteborg Energi Elnät kan du få besked om din elanvändning av ditt elnätsbolag och sedan beräkna ditt elstöd med hjälp av Svenska kraftnäts modell

Nej, elnätsföretagen rapporterar till Försäkringskassan som sköter utbetalningarna.

Elstöd 1 ges till den som stod på avtalet vid tillfället för brytpunkten den 17 november 2022, medan 31 december 2022 är motsvarande datum för elstöd 2. Stödet kan alltså gå till någon annan än den som betalat för den el som förbrukats under perioden som stödet beräknas utifrån. Det beror på att stödet inte är en återbetalning, ersättning eller kompensation för dina faktiska elkostnader.

Om du säljer en bostad eller flyttar från en bostad före brytpunkten så kommer den som flyttar in att få hela stödet utifrån elanläggningens förbrukning under den aktuella perioden. Den gamla och den nya innehavaren av elnätsavtalet kan naturligtvis själva komma överens om att fördela stödet mellan sig på något sätt.

Ja, elstöden omfattar även dödsbon. Om du som anhörig har inloggningsuppgifter till Mina sidor kan du se hur stort ett eventuellt elstöd blir.

Varning för bedragare!

Varken vi på Göteborg Energi, Försäkringskassan, din bank, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Elstöd 2 -  för november och december 2022

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett elstöd för november och december 2022, den här gången inkluderas även hushåll (inte företag) i elområdena SE1 och SE2. Stödet delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre per kWh under de aktuella månaderna, och beräknas delas ut senast 9 juni. Läs mer här

Elstöd 2 fördelas på följande vis: hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre.

Elstöd 1

För att hantera de onormalt höga elpriserna har Svenska kraftnät på uppdrag av regeringen tagit fram ett elstöd till dig som bor i elområde SE3 (där Göteborg ingår) och SE4. 

Elstödet är avsett för att hjälpa till under de kommande vintermånaderna och baseras på din förbrukning från oktober 2021 till september 2022. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.

Försäkringskassan hanterar utbetalningarna

Regeringen kommer att hantera utbetalningen av elstöd 1 i två steg, först till hushåll därefter till företag, andra organisationer och föreningar. Detta till följd av Energimarknadsinspektionens beslut om stödmodell.

Utbetalningen av stödet till hushåll hanteras av Försäkringskassan. Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas 20 februari, om inget oförutsett inträffar. Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.
 
Mer information hittar du på Svenska kraftnäts hemsida, hos Regeringen och Försäkringskassan.

Hur stor har din elförbrukning varit?

Du som bor inom Göteborg Energis nät kan logga in på Mina sidor för att se din förbrukning.

 

Elstöd till näringsidkare och juridiska personer

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. "Det föreslagna elstödet omfattar alla uttagspunkter som har haft ett genomsnittligt elpris överstigande 75 öre/kWh på dagen före-marknaden under referensperioden oktober 2021–september 2022. En effekt av gränsen om 75 öre/kWh är att stödet omfattar alla uttagspunkter belägna i elområdena 3 och 4." 

Regeringskansliet har remitterat två förslag som reglerar hur elstödet till företag ska utformas och ger Skatteverket förutsättningar att hantera utbetalningarna av stödet. Enligt förslaget kan ansökan om stöd göras tidigast den 30 maj 2023 och ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 25 september 2023.

När remisstiden har gått ut kommer regeringskansliet skicka en statsstödsansökan till EU-kommissionen för godkännande.

Få all kommunikation digitalt

Uppge gärna din e-postadress på Mina sidor så kan vi löpande maila dig när vi har information. Vår kundservice har inte mer information i dagsläget, men du kan läsa mer om stödet på Svenska kraftnäts webbplats.  Undrar du över din elförbrukning hittar du all statistik om den på Mina sidor.

Frågor och svar

Använder du el och är din elanläggning ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4? Och har du ett eget avtal om uttag av el med elnätsföretaget? Då kommer du att få stöd. Denna gång får även du som bor i lägenhet samt företag ersättning.

Svenska kraftnät

Ta reda på vilken elområde du ingår i

I SE3(elområde 3) som är det prisområde vi i Göteborg tillhör kommer en ersättning på 50 öre per kWh som du använt under perioden oktober 2021- september 2022 att betalas ut. Du kan logga in på goteborgenergi.se/minasidor för att se din förbrukning.

Klicka nedan för att läsa mer på Svenska kraftnäts egna hemsida.

Svenska kraftnät

Vi kan ännu inte säga exakt när eller hur du kommer att få stödet då det inte är klart. Tid för utbetalning beror på flera olika faktorer.

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen om hantering av utbetalningen. Mer information om vem och hur stödet betalas ut till dig som elanvändare kommer när regeringen fattat beslut i frågan.

Svenska kraftnät

Du hittar information om din elförbrukning på Mina sidor eller i appen Göteborg Energi.

Undrar du om Regerings förslag på elprisstöd? Läs mer på vår webb.

Mina sidor

Appen Göteborg Energi

Regeringens elprisstöd

Du kan läsa mer om elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida.

Svenska kraftnät

Att spara energi är att vara snäll mot både plånboken och miljön

Med lite kunskap är det enkelt att spara energi utan att egentligen behöva avstå något av det som gör tillvaron bekvämare. Det gynnar inte bara din plånbok, du gör samtidigt en insats för miljön och bidrar på så vis till ett mer hållbart samhälle, både resurs- och miljömässigt. Här hittar du många olika tips som hjälper dig att spara energi på ett enkelt sätt. Du får också reda på hur mycket energi hushållsapparater, lampor och hemelektronik förbrukar.

Varför är elpriset så högt?

Vinterns elpriser har varit ett av de stora samtalsämnena, såväl runt köksborden som i den politiska debatten. Det är nog klokt att tänka att höga och föränderliga elpriser är något vi får leva med, i alla fall en bra bit in på det nya året.

Har du fortfarande obesvarade frågor?

En del frågor får vi oftare än andra. För att förenkla har vi samlat svaren på dem på en sida. Kanske hittar du det du undrar där.

Du är självklart också välkommen att kontakta oss.

icon-closechevron-disc-rightmenu