GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elstödet

Stöd till dig som elanvändare

Denna information uppdaterades senast 6 februari 2023.

Varning för bedragare!

Varken vi på Göteborg Energi, Försäkringskassan, din bank, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Elstöd 2 -  för november och december 2022

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett elstöd för november och december 2022, den här gången inkluderas även hushåll (inte företag) i elområdena SE1 och SE2. Stödet delas ut till hushåll där elpriset i snitt legat över 75 öre per kWh under de aktuella månaderna, och beräknas delas ut under våren 2023. Läs mer här

Enligt ett pressmeddelande 30 januari förselår Svenska Kraftnät att elstöd 2 fördelas på följande vis: hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh; i elområde 3, 126 öre och i elområde 4, 129 öre.

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska Kraftnäts förslag, men Regeringen ska i nästa steg besluta vilken myndighet som ska betala ut elstödet.

Elstöd 1

För att hantera de onormalt höga elpriserna har Svenska Kraftnät på uppdrag av regeringen tagit fram ett elstöd till dig som bor i elområde SE3 (där Göteborg ingår) och SE4. 

Elstödet är avsett för att hjälpa till under de kommande vintermånaderna och baseras på din förbrukning från oktober 2021 till september 2022. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.

Försäkringskassan hanterar utbetalningarna

Regeringen kommer att hantera utbetalningen av elstöd 1 i två steg, först till hushåll därefter till företag, andra organisationer och föreningar. Detta till följd av Energimarknadsinspektionens beslut om stödmodell.

Utbetalningen av stödet till hushåll hanteras av Försäkringskassan. Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas 20 februari, om inget oförutsett inträffar. Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.
 
Mer information hittar du på Svenska Kraftnäts hemsida, hos Regeringen och Försäkringskassan.

Hur stor har din elförbrukning varit?

Du som bor inom Göteborg Energis nät kan logga in på Mina sidor för att se din förbrukning.

 

Få all kommunikation digitalt

Uppge gärna din e-postadress på Mina sidor så kan vi löpande maila dig när vi har information. Vår kundservice har inte mer information i dagsläget, men du kan läsa mer om stödet på Svenska kraftnäts webbplats.  Undrar du över din elförbrukning hittar du all statistik om den på Mina sidor.

Frågor och svar

Använder du el och är din elanläggning ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4? Och har du ett eget avtal om uttag av el med elnätsföretaget? Då kommer du att få stöd. Denna gång får även du som bor i lägenhet samt företag ersättning.

Svenska kraftnät

Ta reda på vilken elområde du ingår i

I SE3(elområde 3) som är det prisområde vi i Göteborg tillhör kommer en ersättning på 50 öre per kWh som du använt under perioden oktober 2021- september 2022 att betalas ut. Du kan logga in på goteborgenergi.se/minasidor för att se din förbrukning.

Klicka nedan för att läsa mer på Svenska kraftnäts egna hemsida.

Svenska kraftnät

Vi kan ännu inte säga exakt när eller hur du kommer att få stödet då det inte är klart. Tid för utbetalning beror på flera olika faktorer.

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen om hantering av utbetalningen. Mer information om vem och hur stödet betalas ut till dig som elanvändare kommer när regeringen fattat beslut i frågan.

Svenska kraftnät

Du hittar information om din elförbrukning på Mina sidor eller i appen Göteborg Energi.

Undrar du om Regerings förslag på elprisstöd? Läs mer på vår webb.

Mina sidor

Appen Göteborg Energi

Regeringens elprisstöd

Du kan läsa mer om elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida.

Svenska kraftnät

Att spara energi är att vara snäll mot både plånboken och miljön

Med lite kunskap är det enkelt att spara energi utan att egentligen behöva avstå något av det som gör tillvaron bekvämare. Det gynnar inte bara din plånbok, du gör samtidigt en insats för miljön och bidrar på så vis till ett mer hållbart samhälle, både resurs- och miljömässigt. Här hittar du många olika tips som hjälper dig att spara energi på ett enkelt sätt. Du får också reda på hur mycket energi hushållsapparater, lampor och hemelektronik förbrukar.

Varför är elpriset så högt?

Vinterns elpriser har varit ett av de stora samtalsämnena, såväl runt köksborden som i den politiska debatten. Det är nog klokt att tänka att höga och föränderliga elpriser är något vi får leva med, i alla fall en bra bit in på det nya året.

Har du fortfarande obesvarade frågor?

En del frågor får vi oftare än andra. För att förenkla har vi samlat svaren på dem på en sida. Kanske hittar du det du undrar där.

Du är självklart också välkommen att kontakta oss.

icon-closechevron-disc-rightmenu