GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Kartbild över Lammelyckan med omgivning.
Elnät

Lammelyckan

Kartografin är tillgänglig under licensen CC BY-SA via OpenStreetMap

Förstärkning av elnätet 

I ett samarbete med Volvokoncernen bygger vi ut elnätskapaciteten runt Backaplan, Lindholmen och Frihamnen. Du kan läsa mer om Campus Lundby-projektet både hos oss och hos Volvo.

Arbetets omfattning - trafikstörningar

Med planerad start i februari 2022 kommer vi att i etapper gräva upp, utöka och ersätta de befintliga ledningar som finns under Lammelyckan. Det innebär att olika delar av gång-och cykelbanan i perioder kommer att vara otillgängliga, samtidigt som möjligheten till gatuparkering blir begränsad. Biltrafiken får dela på ett körfält men kommer att kunna flyta på i bägge riktningar. 

Arbetet beräknas hålla på till månadsskiftet april/maj, medan återställningen av asfalt och gräsmattor sker under sommaren. Observera att det här är en preliminär tidsplan som kan förskjutas på grund av väderförhållanden.

Fyrväpplingsgatan

Vi kommer även utföra ett omfattande arbete på Fyrväpplingsgatan under januari-juli som påverkar framkomligheten. Läs mer här. 

Avbrottsinformation - har vi dina kontaktuppgifter?

Du vet väl att du kan få sms om avbrott? Har du inte angett något mobilnummer? Har du inte angett något mobilnummer? Logga in på goteborgenergi.se/mina-sidor för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Vid akuta frågor

Göteborg Energi felanmälan: 031-62 62 62 (knappval 1)

icon-closechevron-disc-rightmenu