GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Skissbild på transformatorstationen vid Campus Lundby. Illustration: Volvokoncernen.

Nyinflyttad effekt från Göteborg Energi Nät skapar stadsutveckling på Hisingen

120 megawatt kommer innan år 2025 att göras tillgänglig på Backaplan, Lindholmen och Frihamnen. Dels tryggar detta leveranser inom Göteborgs elnät i stort, men det skapar också förutsättningar för stadsutveckling i dessa områden. Men varför kommer detta initiativ nu? Svaret stavas: Volvokoncernen.

- I sju år har Göteborg Energi Nät jobbat med det här projektet tillsammans med Volvokoncernen. Så det har hållit på ett tag, inleder Jonas Strandberg, projektägare för den nya transformatorstationen (som syns på skissbilden ovan) vilken möjliggör en högre användning av el i områdena. 

- Det började med att Volvokoncernen kontaktade oss för att de ville bygga ut sin verksamhet i Lundby på Hisingen i Göteborg där de jobbar med att utveckla elektrifierade lastvagnar, vilket förstås kräver en hel del el, fortsätter han.

Men det skulle snabbt visa sig att potentialen för projektet kunde vara större än så.

80 MW till framtiden

Totalt kommer Volvokoncernen alltså att få tillgång till 40 MW, men stationen har en teoretisk maximal effekt på 120 MW. Så vad ska den extra effekten gå till?

- Man bygger ju i princip en ny stadskärna på Hisingen nu, så den extra effekten kommer helt klart att behövas på sikt, förklarar Jennie Sjöstedt, tillförordnad stadsutvecklingschef på Göteborg Energi.

Jennie berättar att redan om 10 år kan denna extra kapacitet vara nyttjad med tanke på stadsutvecklingens rasande takt på Backaplan, Lindholmen och Frihamnen. 

- Hela Karlastaden, det växande företagsklustret vid Lundbystranden och den begynnande byggnationen vid Frihamnen är bara några exempel på de många projekt som är under utveckling redan nu. Det går bara att föreställa sig hur det ser ut om ett decennium eller två, utvecklar Annica.

Jonas Strandberg, Annica Andrén och Jennie Sjöstedt.

Fler fördelar

Så innebär den nya transformatorstationen att Göteborg kommer att få mer effekt? Nej, inte direkt, förklarar Annica Andrén, chef för projektledning vid Göteborg Energi Nät. Hon utvecklar:

- Men den lokala kapaciteten kommer att förbättras och elen kommer då lättare att kunna fördelas i staden, vilket ökar elnätets leveranstrygghet. Dessutom innebär det att Göteborg Energi Nät står bättre rustad för att ta emot mer kapacitet när regionnätet väl byggs ut i framtiden.

- Dessutom kommer det att underlätta för skapandet av den flexibilitetsmarknad som framtidens Göteborg kommer att kräva. Det vill säga möjligheten att snabbare kunna flytta laster inom Göteborg dit de behövs, säger hon.

Hon tillägger också att ett starkare elnät i Backaplan, Lindholmen och Frihamnen även kommer att kunna innebära att fler industriverksamheter kommer att kunna bygga solceller på taken och sälja till Göteborg Energi – en trend som växer sig allt tydligare. 

Ett eldrivet Göteborg

I takt med att samhället använder allt mer el är Jonas, Jennie och Annica alla övertygade om att fler transformatorstationer kommer att byggas i samhällsnära lägen inom Göteborg. För effekten kommer att krävas, speciellt i centrala Göteborg. 

- Göteborg Stads mål är att alla lokala transporter ska vara fossilfria år 2030. Det innebär fler laddningsstationer för stora fordon på fler platser, säger Jennie och fortsätter:

- Det är bara ett exempel på den typen av vardaglig hög effekt som kommer att krävas i omställningen mot ett samhälle som drivs på el. Vi och våra nätstationer behöver finnas där behoven av effekt finns – och det kommer det tveklöst att göra i Göteborg.

Projektfakta

  • Vad? Transformatorstation med 120 MW effekt.
  • Var? Volvo Campus Lundby.
  • När? Byggfasen inleddes 2021, avslutas 2025.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu