GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Inför vintern 2022/2023 har Svenska kraftnät varnat för att det kan bli aktuellt med så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) - en roterande nedsläckning av elnätet. 

Svenska kraftnät har nu sänkt risken för MFK från reell till låg. Läs mer om bakgrunden till energikrisen här.

Vi förstår att tanken på MFK kan oroa, och därför har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna runt detta på denna sida. 

Frågor och svar om frånkoppling

Manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, är en krisåtgärd som Svenska kraftnät kan ta till om det uppstår en obalans mellan tillgång och efterfrågan i det nationella elnätssystemet. MFK tillämpas endast i nödfall som en sista krisåtgärd för att rädda elnätssystemet i en effektbristsituation.

Läs mer hos Svenska kraftnät.

Om MFK hos Svenska kraftnät

En förbrukningsfrånkoppling (MFK) tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av elnätssystemet genom att frånkoppla en mindre del av förbrukningen.

Sverige har under flera år varit beroende av import av el vid de mest ansträngda lägena när efterfrågan på el är som störst. På grund av det rådande energiläget i Europa så är sannolikheten liten att vi i ett krisläge kan importera el, i synnerhet från de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Att koppla ifrån elen lokalt är ett krisverktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät har hittills aldrig behövt beordra förbrukningsfrånkoppling.

Läs mer om bakgrunden till situationen på vår sida Energimarknaden, och tips på hur du kan spara el på Energispartips.

Elmarknaden

Energispartips

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket effekt som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till elnätsföretag som Göteborg Energi Elnät att vi ska genomföra frånkopplingen. Detta ska göras mycket snabbt, inom 15 minuter.

Svenska kraftnät

Vilka ledningar och elförbrukare som ska omfattas kräver lokal kunskap och därför bestäms det på regional och lokal nivå. Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat, så att el ska kunna styras till prioriterade elanvändare vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”.

Det är stadsledningskontoret i Göteborg som på uppdrag av Länsstyrelsen avgör vilka lokala prioriteringar som gäller vid frånkoppling i Göteborg. Göteborg Energi Elnät vet inte i förväg vilka områden i Göteborgs som kommer att kopplas bort eller hur länge de kommer att vara frånkopplade.

Vid ett längre avbrott har Göteborg Energi Elnät möjlighet att rotera frånkopplingen mellan olika områden i Göteborg om det är möjligt utifrån situationens förutsättningar.

Läs mer hos Svenska kraftnät

Vad som händer vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Som medborgare ska du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Läs mer om hur du kan förbereda dig på Göteborg Energis webb och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.

MSB

Tips: Vad gör jag vid ett avbrott?

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska kraftnät har gjort kan det handla om ett par timmar, men vi kan inte i dag säga hur lång en frånkoppling skulle bli.

Vid ett längre avbrott försöker Göteborg Energi Elnät att rotera frånkopplingen i den mån det går så att elanvändare inte ska få längre strömavbrott än nödvändigt.

Läs mer hos Svenska kraftnät

Skulle vi hamna i ett läge där det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Svenska kraftnät kommer då tillsammans med aktörer på marknaden att göra vad de kan för att minska risken genom gemensamma insatser för att öka produktionen och minska förbrukning av el. Svenska kraftnät och andra myndigheter kommer att kommunicera genom media och i andra kanaler.

Göteborg Energi kommer att göra vad vi kan för att informera våra berörda kunder, men eftersom det är kris när bortkoppling sker och det eventuellt kommer att ske mycket skyndsamt kan vi inte garantera att information hinner gå ut före bortkoppling.

Däremot gör vi, tillsammans med Svenska kraftnät och andra aktörer, vad vi kan för att sprida kunskap och information i förväg så att våra kunder är så förberedda det går.

Vi kommer att informera via SMS, webb och Facebook. Om du vill få avbrottsinformation för din fastighet och ditt område direkt i mobilen kan du anmäla dig till det genom att logga in på Mina Sidor.

Eftersom det är ett krisläge kan kommunikationen till våra kunder dock se annorlunda ut. Till exempel kan våra avbrottsaviseringar komma att skickas ut något senare än vid ett vanligt strömavbrott.

Anmäl dig till avbrottsinformation

Länkar

  • Mina sidor - Anmäl dig till avbrottsinformation i mobilen.

  • Svenska kraftnät - myndigheten för Sveriges kraftnät berättar hur manuell förbrukningsfrånkoppling fungerar.

  • MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tipsar om hur du förbereder dig för kris.

Varje kilowattimme räknas!

Risken för frånkoppling av elen i vinter bedöms av Svenska kraftnät som "reell". Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Hos Energimyndigheten hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Energispartips

Vi har samlat våra bästa energispartips på en och samma sida. Det rör sig ofta om enkla små förändringar som tillsammans kan bli avgörande både för plånboken och eltillgången.
icon-closechevron-disc-rightmenu