GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vi flygfotograferar vårt fjärrvärmenät nattetid

Här ser du de fem planerade flygningarna i Göteborg och Ales kommun.

Göteborg Energi kommer att genomföra flygtermografering, som det egentligen heter, av fjärrvärmenätet i ett eller flera områden i Göteborg och Ale kommun. 

Syftet är att leta efter läckage i fjärrvärmenätet så att vi kan säkerställa leveranssäkerheten till fjärrvärmekunderna samt minska miljöbelastningen för att ersätta förlorat fjärrvärmevatten. Med hjälp av flygburen termografering kan man lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna. 

Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger skarp bild trots stort avstånd och att man flyger snabbt. Förutom utmärkt bildkvalitet får vi fram exakta temperaturvärden som vi sedan använder för analys och prioritering av eventuella åtgärder.

Flygningarna kommer att genomföras nattetid under 4-5 nätter, men inte nödvändigtvis  nätterna efter varandra. Flygningarna är helt beroende av väderförutsättningarna så att termograferingen ger bästa möjliga resultat. Flygplanet flyger på 900 meters höjd fram och tillbaka i smala korridorer, cirka 200 meter breda. Förhoppningsvis stör inte detta din nattsömn, men det finns absolut risk för att planet hörs.

Nästa flygning sker förmodligen natten till fredag 5 mars, men det är som sagt beroende av väderförutsättningarna.

En familj samlad runt en bildskärm.

Du är trygg med oss

Det ska vara enkelt att göra hållbara val utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.
icon-closechevron-disc-rightmenu