GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vi flygfotograferar vårt fjärrvärmenät nattetid

Har du hört flygtrafik? Det kan ha varit Göteborg Energi som genomfört flygtermografering av fjärrvärmenätet i ett eller flera områden i Göteborg.

Syftet med  flygtermograferingen är att leta efter läckage i fjärrvärmenätet så vi kan säkerställa leveranssäkerheten till våra fjärrvärmekunder och på köpet minska miljöbelastningen av att behöva ersätta förlorat fjärrvärmevatten.
 
Fotograferingen sker med några års mellanrum och flygningarna genomförs nattetid under fyra till fem nätter. Vädret styr förutsättningarna: det behöver vara kallt och klart och ingen snö på marken, så flygningarna kan spridas ut över veckor eller rentav månader. Flygplanet flyger på 900 meters höjd fram och tillbaka i smala korridorer, ca 200 meter breda.
 
Senaste flygtillfälle:
 
Start: 2024-03-04, kl. 22:00 
Slut: 2024-03-05, kl . 04:00
 
Områden som flögs: 1 och 2.

Kartbild med den ungefärliga områdesindelning som vår leverantör följer.

En familj samlad runt en bildskärm.

Du är trygg med oss

Det ska vara enkelt att göra hållbara val utan att bli lurad. Teckna elhandelsavtal med ett seriöst elbolag.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar. Telefon 031-62 62 62.
icon-closechevron-disc-rightmenu