GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
23 okt - 8 dec

Vi besiktar vårt elnät

Vi besiktar vårt elnät med drönare ovanför Hisingen, Angered, Delsjöområdet och Lärje-Marieholm 23 oktober - 8 december. Hoppas att vi inte stör! 

Syftet är att se över det luftburna elnätet så att vi kan säkerställa leveranssäkerheten till våra elnätskunder i områden där våra kablar av olika anledningar inte är nedgrävda i marken. Med hjälp av drönare blir besiktningen både billigare och mindre störande för de boende än när vi, som tidigare, besiktigat med hjälp av flygplan eller helikopter. 

I Göteborg ligger nästan 95 procent av elnätet nedgrävt i marken och är därmed skyddat mot väder och vind. Vi jobbar också för fullt med att gräva ner fler av de ledningar som fortfarande hänger i luften. Ändå har vi ibland strömavbrott i nätet. Lars Edström, vd för vårt elnätsbolag Göteborg Energi Elnät, berättar mer. 

Lars Edström, vd Göteborg Energi Elnät

Varför är inte alla elledningar nedgrävda?

- Det finns platser där det inte går att gräva, exempelvis där det är berg eller annan svår terräng. Där använder vi andra tekniker, som att belägga ledningarna med extra isolering som skyddar om träd ramlar mot ledningen.

Hur länge håller en kabel när den väl är nedgrävd?

- Stora delar av Göteborg är byggd på lermark vilket gör att marken rör på sig. Rörelsen i marken kan skapa slitage på kablarna. Men kablar som är rätt belagda och inte slits för mycket av rörelser i marken kan hålla i 40-50 år.

Om det inte är vädret – vad är det då som orsakar strömavbrott?

- Var femte avbrott som sker i Göteborg uppstår faktiskt på grund av att externa aktörer råkar gräva sönder våra kablar under jord. Vi behöver på förhand bli informerade om alla grävningar i staden, men ibland sker misstag. Vi erbjuder kabelanvisningar gratis till alla som ska göra markarbeten genom tjänsten Ledningskollen

Strömavbrott kan också uppstå på grund av tekniska haverier. Det kan också bli fel högre upp i ledet, som att spänningen från det regionala elnätet ner till det lokala nätet i Göteborg bryts.

Kontakta oss

Vår kundservice besvarar dina frågor alla helgfria vardagar.
icon-closechevron-disc-rightmenu